01:14 | GMT: 23:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
15.12.17 14:03

Tempo wzrostu gospodarczego osiągnie 4,5% r/r (wobec 4,3% wcześniej prognozowanych) w 2017 roku, a dynamika nakładów brutto na środki trwałe wzrośnie o 3,2% r/r, prognozują ekonomiści Banku Pekao. Według nich, dynamika inwestycji będzie nadal stopniowo rosła w kierunku 5% r/r pod koniec br. oraz w kierunku 7-8% r/r w 2018 r.

"Rok 2018 powinien przynieść poprawę w zakresie inwestycji, zwłaszcza publicznych, jednak w kontekście rozczarowujących wyników inwestycji prywatnych w 2017 r. widzimy ryzyko, że kolejny rok z rzędu nakłady inwestycyjne firm mogą okazać się rozczarowujące" - czytamy w raporcie miesięcznym banku.

Zdaniem ekonomistów, poprawa dynamiki inwestycji będzie zależała w głównej mierze stabilizacji regulacyjnej, choć osłabiającym inwestycje jest również brak dostępności pracowników.

"Sami przedsiębiorcy wskazują na dwie główne przeszkody w rozwoju i w inwestowaniu - wysoki poziom niepewności regulacyjnej (najważniejszy czynnik w kwartalnych badaniach NBP) oraz problemy z dostępnością pracowników. O ile zaadresowanie tego drugiego czynnika wymaga wielu działań, zaś efekty mogą przyjść z czasem - o tyle zaadresowanie niepewności regulacyjnej wydaje się być łatwiejsze do osiągnięcia przy odpowiedniej dozie determinacji po stronie rządu. Wysłanie silnego sygnału o stabilizacji (braku planów istotnych zmian) regulacji prawnych i podatkowych biznesu - oraz solidnego konsultowania tych zmian, które dla biznesu mogą być kłopotliwe - mogłoby 'przeważyć szalę' w wielu przedsiębiorstwach, rozpoczynając falę inwestycyjną, która w połączeniu z już wyraźnie rozpędzającymi się inwestycjami ze środków unijnych stanowiłaby 'drugą nogę' wzrostu gospodarczego, obok już teraz silnej konsumpcji prywatnej" - czytamy w miesięczniku.

Analitycy oczekują łącznej dynamiki wzrostu PKB na poziomie 3,8% w 2018 r. (po 4,5% w 2017 r.), z lekko ujemnym (-0,1 pkt proc.) wkładem eksportu netto (po jego dodatnim wkładzie na poziomie 0,4 pkt proc. w 2017 r.). Prognozują inflację CPI na koniec 2018 r. na poziomie 2,5% r/r (po 2,2% r/r na koniec roku bieżącego).

"Bazowo zakładamy, że RPP zacznie podnosić stopy procentowe dopiero pod koniec 2018 r. (podwyżka o 25 pb w listopadzie), jednak w związku ze wzrostem ryzyka negatywnych niespodzianek inflacyjnych (rosnące koszty pracy coraz mocniej będą przekładać się na wzrost inflacji bazowej, prócz tego wyraźna jest także presja na ceny surowców i energii), rośnie też prawdopodobieństwo, że Rada może rozpocząć podwyżki wcześniej" - czytamy dalej.

Według GUS, Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w III kw. 2017 roku o 4,9% r/r wobec 4% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, a nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 3,3% (wobec wzrostu nakładów brutto na środki trwałe o 0,9% kwartał wcześniej) w III kw. br.

(ISBnews)