01:57 | GMT: 00:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
13.04.18 09:00

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) - prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych - nie zmienił się m/m w kwietniu, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Analitycy podkreślają, że nadal istnieją jednak przesłanki wskazujące na możliwość odrodzenia się presji inflacyjnej w kolejnych miesiącach tego roku.

"Trudności ze znalezieniem pracowników, na które wskazuje niemal co trzeci pracodawca, zmuszą do zaoferowania wyższych wynagrodzeń. Skumulowany wzrost płac z roku ubiegłego i bieżącego przełożą się zapewne na stopniowy wzrost popytu konsumpcyjnego a w konsekwencji, z pewnym opóźnieniem, na wyższe ceny towarów" - czytamy w raporcie.

Analitycy podkreślają, że niskie oprocentowanie lokat bankowych nie będzie sprzyjało oszczędzaniu, a także słabe wyniki warszawskiej giełdy odstraszają przed lokowaniem oszczędności w zakup akcji.

"Atrakcyjniejszą alternatywą staje się inwestowanie w nieruchomości, co nieco odsunie w czasie presję na wzrost cen pozostałych towarów i usług konsumpcyjnych, jednak nie zapobiegnie jej" - czytamy dalej.

Raport wykazał, że na osłabienie presji inflacyjnej największy wpływ miały nieco niższe niż przed miesiącem oczekiwania wzrostu cen, wyrażane przez konsumentów i przedstawicieli sektora produkcyjnego.

"Wzrost cen planują najczęściej przedstawiciele branży przetwórstwa ropy naftowej, co zapewne ma związek z ostatnimi wzrostami cen tego surowca na światowych rynkach. Podobnie wysokie oczekiwania wyrażają przedstawiciele przemysłu papierniczego oraz przedsiębiostwa produkujące dobra zaopatrzeniowe dla pozostałych gałęzi" - czytamy również.

Konsumenci oczekują, że tak, jak ustabilizowane ceny żywności, pozostałe ceny również nie będą w najbliższym czasie rosły.

Zdaniem przedsiębiorców, wciąż narasta problem rosnących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej narasta, w przypadku coraz bardziej ograniczonej podaży pracy.

"Przedsiębiorcy na ogół mają pewne możliwości absorbcji rosnących kosztów i czynią to, zwłaszcza jeśli na rynku panuje spora konkurencja, a popyt nie rośnie szybciej niż możliwości jego zaspokajania. I te czynniki w najbliższych miesiącach będą decydować o tendencjach inflacyjnych" - podano także.

(ISBnews)

Środa, 23 stycznia 2019
- Szwajcaria Światowe Forum Ekonomiczne w Davos
- Japonia Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ styczeń
- Japonia Decyzja BoJ ws. stóp procentowych styczeń
00:50 Japonia Handel zagraniczny grudzień
10:00 Polska Koniunktura konsumencka styczeń
12:00 Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI styczeń
13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
14:00 Polska Podaż pieniądza M3 grudzień
14:30 Kanada Wyniki sprzedaży detalicznej listopad
15:00 USA Indeks cen nieruchomości - FHFA listopad