19:32 | GMT: 18:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
03.10.18 11:13

ICI (ad ang. Income, Cost Index) - wskaźnik obrazujący relację różnych kategorii przychodów do kosztów występujących u uczestników życia gospodarczego - pogarsza się od września 2017 roku. Ostatni swój szczyt zarejestrował w sierpniu 2017 roku, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), zapowiadając publikację nowego wskaźnika.

BIEC zwróciło uwagę, że ICI wykazuje wyraźną zbieżność ze wskazaniami PMI - PMI dla Polski swój ostatni szczyt osiągnął w styczniu 2018 r.

Obserwacja relacji tempa zmian przychodów do tempa zmian kosztów na poziomie makroekonomicznym pozwala ocenić krótkookresowe (kilka do kilkunastu miesięcy) perspektywy wzrostu gospodarczego. Perspektywy będą pomyślne, jeśli przychody rosną szybciej niż koszty lub negatywne - gdy relacja ta jest odwrotna, tłumaczy Biuro.

Podkreśla, że relacja przychodów do ponoszonych kosztów wyraża bowiem ekonomiczną opłacalność wszelkiej działalności.

"Sam wzrost kosztów nie stanowi zagrożenia dla ogólnej aktywności gospodarki dopóki w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych co najmniej równie szybko rosną przychody. Dodatnia relacja przychodów do kosztów pozwala bowiem na realizację marży, zaś w przypadku gospodarstw domowych na utrzymanie osiągniętego wcześniej dochodu rozporządzalnego, co przekłada się na utrzymanie osiągniętego poziomu konsumpcji. Zagrożenie osłabieniem aktywności gospodarki pojawia się wówczas, gdy koszty rosną szybciej od przychodów. Przedsiębiorstwa realizują coraz niższy zysk, w skrajnych przypadkach generują straty a gospodarstwa domowe ograniczają wydatki, co wpływa na wielkość spożycia indywidualnego" - czytamy dalej w materiale.

"Spośród składowych ICI w ostatnich miesiącach najszybciej pogarszały się relacje przychodów przedsiębiorstw do kosztów zatrudnienia oraz do kosztów eksploatacji i utrzymania parku maszynowego. Pogorszyły się również relacje przychodów firm i przychodów gospodarstw domowych do ceny nowo zaciąganych kredytów, rosły koszty magazynowania zapasów wyrobów gotowych, co pogorszyło relację przychodów ze sprzedaży do kosztów magazynowania gotowych produktów" - podano też w informacji.

(ISBnews)

Wtorek, 19 lutego 2019
01:30 Australia Protokół z posiedzenia RBA luty
08:00 Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego styczeń
09:30 Szwecja Inflacja konsumencka styczeń
10:00 Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie styczeń
10:00 Strefa Euro Bilans płatniczy grudzień
10:30 Wlk. Brytania Wynagrodzenia grudzień
10:30 Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych styczeń
10:30 Wlk. Brytania Stopa bezrobocia grudzień
11:00 Niemcy Indeks instytutu ZEW luty
11:15 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)