10:55 | GMT: 08:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
15.04.19 09:00

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) - prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych - nie zmienił swej wartości m/m w kwietniu, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Konsumenci obawiają się podwyżek w znacznie większym stopniu niż wynika to z planów producentów, podało Biuro.

"Do czynników, które nadal stanowią zagrożenie dla przyszłej stabilności cen konsumpcyjnych należą przede wszystkim relatywnie wysokie i wciąż rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, stopniowe osłabianie się wartości złotego względem dolara i euro oraz działania rządu pobudzające krótkookresowo konsumpcję, w tym zwłaszcza spożycie indywidualne gospodarstw domowych, gdzie skłonność do konsumpcji jest względnie wysoka" - czytamy w raporcie.

Spośród siedmiu składowych wskaźnika trzy działały w kwietniu w kierunku nasilenia presji inflacyjnej, a cztery działały w kierunku jej zmniejszenia.

W materiale wskazano, że spośród składowych działających proinflacyjnie ponownie nasiliły się oczekiwania inflacyjne konsumentów.

"Najsilniejszy spadek oczekiwań inflacyjnych wśród konsumentów nastąpił przed miesiącem, kiedy odstąpiono od tych zamiarów. Obecne wyniki badań wskazują na umiarkowany ponowny wzrost oczekiwań inflacyjnych konsumentów, zwłaszcza tych, spodziewających się przyspieszonego wzrostu cen oraz respondentów uważających, że ceny będą rosły w tempie zbliżonym do dotychczasowego" - czytamy dalej.

Decyzje producentów co do ewentualnych podwyżek cen będą kształtowały się w oparciu o wielkość popytu, podało Biuro.

"Z jednej strony, zagrożenie spowolnieniem gospodarczym nakazuje ostrożność w podnoszeniu cen, z drugiej zaś, dotychczasowy wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak koszty zatrudnienia, koszty surowców, koszty utrzymania maszyn i urządzeń czy koszty magazynowania, które w ostatnim roku znacząco wzrosły, skłaniają do ratowania wyniku finansowego poprzez podwyżki" - czytamy dalej.

Wykorzystanie mocy wytwórczych i koszty związane z ich eksploatacją, pozostają na rekordowo wysokim poziomie, przekraczającym średnio w przemyśle 83%, podano także.

"Jednocześnie inwestycje sektora prywatnego w odnowę i poszerzenie mocy wytwórczych pozostaje na bardzo niskim poziomie a odsetek firm planujących wzrost nakładów inwestycyjnych systematycznie od blisko dwóch lat zmniejsza się. Sytuacja taka zagraża nie tylko stabilności cen, lecz również obniża konkurencyjność naszej oferty produkcyjnej na rynkach zagranicznych, co może być szczególnie dotkliwe dla rodzimych eksporterów w warunkach słabnącej koniunktury u naszych głównych kontrahentów handlowych" - podsumowano w raporcie.

(ISBnews)

Wtorek, 23 lipca 2019
10:00 Polska Stopa bezrobocia czerwiec
10:00 Polska Produkcja budowlano-montażowa czerwiec
12:00 Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI lipiec
14:00 Węgry Decyzja ws. stóp procentowych lipiec
14:30 Słowacja Saldo rachunku bieżącego maj
15:00 USA Indeks cen nieruchomości - FHFA maj
16:00 USA Indeks Fed z Richmond lipiec
16:00 USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym czerwiec
16:30 Australia Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board maj
22:40 USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień