19:24 | GMT: 17:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
28.02.20 10:00

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w IV kw. 2019 roku o 3,2% r/r wobec 3,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie sierpnia), wzrost PKB w tym ujęciu w IV kw. ub.r. wyniósł 3,1%.

"W IV kwartale PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,7%" - czytamy dalej. Według szybkiego szacunku wzrost w tym ujęciu w IV kw. ub.r. wyniósł 3,5% r/r.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w IV kw. 2019 r. popyt krajowy wzrósł o 2,2% wobec wzrostu o 3,3% w III kw. 2019 r.

Spożycie ogółem w IV kw. ub.r. wzrosło o 3,2% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 3,3%, publiczne - o 3,1% (w III kw. 2019 r. wzrost odpowiednio: +4%, +3,9%, +4,7%), podał też Urząd.

Akumulacja brutto zmniejszyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 0,2% w IV kw. 2019 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,9% (wobec wzrostu akumulacji o 0,4% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 4,7% kwartał wcześniej).

Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 1,4% w IV kw. 2019 r (wobec 5% wzrostu w III kw. 2019 r.), zaś import spadł o 0,7% w IV kw. 2019 r (wobec 3,9% wzrostu w III kw. 2019 r.), podał też Urząd.

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 3,2% wobec wzrostu o 3,9% w III kw. 2019 r.

(ISBnews)