09:28 | GMT: 08:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
22.11.19 13:35

Produkcja sprzedana przemysłu odnotuje w listopadzie wzrost o ok. 2% r/r, a produkcja budowlano-montażowa spadnie o 6% r/r, prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju (MR).

"W listopadzie, przy utrzymujących się pozytywnych ocenach koniunktury GUS, poziom aktywności w sektorach przemysłowym i budowlanym w dużej mierze determinowany będzie mniejszą o 2 liczbą dni roboczych w relacji do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Tym samym w bieżącym miesiącu oczekujemy ok. 2-proc. wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu oraz 6-proc. spadku produkcji budowlano-montażowej. W przypadku sektora budowlanego w listopadzie należy spodziewać się pozytywnego wkładu ze strony przedsiębiorstw specjalizujących się w budowie budynków" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w październiku 2019 roku była o 3,5% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w październiku wzrosła o 3,7%. W ujęciu miesiąc do miesiąca wzrost osiągnął 7,8%, a narastająco w pierwszych dziesięciu miesiącach 2019 wyniósł 4,3%.

Nieco słabiej wypadły natomiast dane z sektora budowlanego, gdzie produkcja sprzedana spadała w październiku w ujęciu realnym o 4%. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja spadła o 1,1% r/r.

Resort przypomina, że w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku, wzrost produkcji o 0,4% zanotowano w przypadku specjalistycznych robót budowlanych. Niższą o 8,6% niż przed rokiem produkcję budowlaną odnotowano w przypadku realizacji projektów infrastrukturalnych (budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej) oraz o 0,4% w budowie budynków. Dane te sugerują możliwe stopniowe wyhamowywanie dynamiki inwestycji publicznych, co potwierdzałoby bazowy scenariusz resortu zakładający przejęcie roli silnika inwestycyjnego polskiej gospodarki przez sektor prywatny.

(ISBnews)

Piątek, 13 grudnia 2019
- Strefa Euro Szczyt Unii Europejskiej
00:50 Japonia Indeks Tankan dla usług IV kw.
00:50 Japonia Indeks Tankan dla przemysłu IV kw.
05:30 Japonia Produkcja przemysłowa październik
08:00 Turcja Produkcja przemysłowa październik
09:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)
09:00 Słowacja Inflacja konsumencka listopad
09:00 Hiszpania Inflacja konsumencka listopad
10:00 Polska Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych listopad
10:30 Wlk. Brytania Oczekiwania inflacyjne konsumentów IV kw.