06:17 | GMT: 04:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
22.11.19 13:35

Produkcja sprzedana przemysłu odnotuje w listopadzie wzrost o ok. 2% r/r, a produkcja budowlano-montażowa spadnie o 6% r/r, prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju (MR).

"W listopadzie, przy utrzymujących się pozytywnych ocenach koniunktury GUS, poziom aktywności w sektorach przemysłowym i budowlanym w dużej mierze determinowany będzie mniejszą o 2 liczbą dni roboczych w relacji do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Tym samym w bieżącym miesiącu oczekujemy ok. 2-proc. wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu oraz 6-proc. spadku produkcji budowlano-montażowej. W przypadku sektora budowlanego w listopadzie należy spodziewać się pozytywnego wkładu ze strony przedsiębiorstw specjalizujących się w budowie budynków" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w październiku 2019 roku była o 3,5% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w październiku wzrosła o 3,7%. W ujęciu miesiąc do miesiąca wzrost osiągnął 7,8%, a narastająco w pierwszych dziesięciu miesiącach 2019 wyniósł 4,3%.

Nieco słabiej wypadły natomiast dane z sektora budowlanego, gdzie produkcja sprzedana spadała w październiku w ujęciu realnym o 4%. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja spadła o 1,1% r/r.

Resort przypomina, że w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku, wzrost produkcji o 0,4% zanotowano w przypadku specjalistycznych robót budowlanych. Niższą o 8,6% niż przed rokiem produkcję budowlaną odnotowano w przypadku realizacji projektów infrastrukturalnych (budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej) oraz o 0,4% w budowie budynków. Dane te sugerują możliwe stopniowe wyhamowywanie dynamiki inwestycji publicznych, co potwierdzałoby bazowy scenariusz resortu zakładający przejęcie roli silnika inwestycyjnego polskiej gospodarki przez sektor prywatny.

(ISBnews)

Wtorek, 14 lipca 2020
- Polska Decyzja ws. stóp procentowych lipiec
- Polska Komunikat po posiedzeniu RPP
03:30 Australia Indeks zaufania biznesu czerwiec
04:58 Chiny Handel zagraniczny czerwiec
06:30 Japonia Produkcja przemysłowa maj
08:00 Wlk. Brytania Bilans handlu zagranicznego maj
08:00 Niemcy Inflacja konsumencka czerwiec
08:00 Rumunia Produkcja przemysłowa s.a. maj
08:00 Wlk. Brytania Miesięczny PKB maj
08:00 Wlk. Brytania Wyniki produkcji przemysłowej maj