16:35 | GMT: 14:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
14.09.20 14:00

Na rachunku obrotów bieżących w lipcu br. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 1 620 mln euro wobec 2 842 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 824 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

"W lipcu 2020 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (4,4 mld zł), usług (9,1 mld zł) i dochodów wtórnych (1 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (7,3 mld zł). Z opublikowanych 14 września 2020 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za lipiec 2020 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 7,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Konsensus rynkowy wyniósł 2 160 mln euro nadwyżki C/A.

"Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 7,3 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 6,2 mld zł. Na pozycję tę złożyły się wypłaty dywidend z zysku za 2019 r. (2 mld zł), dodatnie reinwestowane zyski1 (3,5 mld zł) oraz odsetki od pozostałych instrumentów dłużnych (0,7 mld zł). Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,8 mld zł oraz dodatnie saldo naliczonych odsetek od pozostałych instrumentów dłużnych wykazywanych w pozostałych inwestycjach w wysokości 0,2 mld zł" - czytamy w komunikacie.

(ISBnews)

Środa, 30 września 2020
01:50 Japonia Sprzedaż detaliczna sierpień
01:50 Japonia Produkcja przemysłowa sierpień
03:00 USA Debata Trump - Biden
03:00 Chiny Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP wrzesień
03:00 Chiny Indeks PMI dla usług wg CFLP wrzesień
03:30 Australia Kredyty dla sektora prywatnego sierpień
03:30 Australia Nowe domy oddane do użytku sierpień
03:45 Chiny Indeks PMI dla przemysłu wrzesień
08:00 Wlk. Brytania Produkt Krajowy Brutto II kw.
08:00 Wlk. Brytania Saldo rachunku bieżącego II kw.