21:46 | GMT: 19:46 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
04.07.19 11:27

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 5,85 mld zł w okresie styczeń-maj 2019 r. i zmniejszył się o 8,9% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Przychody odsetkowe w okresie 5 miesięcy br. wyniosły 27,33 mld zł (wzrost o 8,7% r/r), zaś koszty odsetkowe - 7,2 mld zł (wzrost o 8,9% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 0,9% r/r do 7,27 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji spadły o 10,5% r/r do 1,86 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu-maju br. zwiększyły się o 5,5% r/r do 15,51 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 3,58 mld zł w okresie styczeń-maj br. (wzrost o 15,7% r/r), podał także bank centralny.

(ISBnews)

Poniedziałek, 21 października 2019
- Kanada Wybory parlamentarne
01:50 Japonia Handel zagraniczny wrzesień
03:30 Chiny Ceny nieruchomości wrzesień
08:00 Niemcy Inflacja producencka wrzesień
10:00 Polska Wyniki sprzedaży detalicznej wrzesień
17:40 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michelle Bowman)