03:44 | GMT: 01:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
15.05.19 11:10

Tempo wzrostu szybsze niż w całej gospodarce narodowej notujemy w przemyśle i budownictwie, a wolniejsze - w handlu i naprawach, poinformowała Anita Perzyna z Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

"Przeciętnie szybsze tempo niż w gospodarce narodowej notujemy w kluczowych segmentach gospodarki: przemyśle i budownictwie natomiast niższe niż w gospodarce: w handlu i naprawach" - powiedziała Perzyna podczas spotkania z dziennikarzami.

Według niej, dynamika wzrostu wartości dodanej w przemyśle brutto w I kw. będzie szybsza od ogólnej dynamiki wzrostu PKB.

"W I kw. tego roku notujemy nieco szybsze tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu, wzrosty o 6,1% r/r wobec 5,5% w I kw. 2018 r." - wskazała Perzyna.

"Zanotowano również wzrost produkcji w górnictwie i wydobyciu o 6,5% r/r wobec spadku 1,8% w I kw. 2018 r." - podkreśliła Perzyna.

Dodała, że dynamika wzrostu wartości dodanej w handlu w I kw. będzie słabsza od ogólnej dynamika PKB.

"Jeżeli chodzi o pozostałe segmenty rynku, głównie usługowe, to oceniamy, że dynamika wzrostu wartości dodanej może być niższa od ogólnej dynamiki PKB" - powiedziała Perzyna.

"Oceniamy, że popyt krajowy w I kw. ma pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy zarówno dzięki popytowi konsumpcyjnemu, jak i inwestycyjnemu. W I kw. tego roku sprzedaż detaliczna r/r wzrosła o 4,1% wobec 8,1% w ub r., a siła nabywcza przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw rosła w tempie 5,3% wobec wzrostu o 5,6% w I kw. ub.r. Siła nabywcza świadczeń emerytalnych poza rolnictwie rosła o 2,9% wobec wzrostu 1,5% w I kw. 2018 r., a w sektorze rolniczym był to wzrost o 2,2% wobec 1,5% w I kw. 2018 r." - powiedziała też Perzyna.

Dodała także, że na podstawie wstępnych danych z instytucji rządowych i samorządowych wzrost realny spożycia publicznego w I kw. będzie na podobnym poziomie, co w I kw. 2018 r.

GUS` podał dziś, prezentując szybki szacunek danych, że Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 4,6% r/r w I kw. 2019 r. wobec 4,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale.

Konsensus rynkowy na I kw. wynosił 4,5% wzrostu w ujęciu niewyrównanym sezonowo. Zarówno minister finansów Teresa Czerwińska, jak i Kwieciński mówili ostatnio, że wzrost PKB w I kw. tego roku wyniósł ok. 4,5% r/r.

GUS opublikował dziś szybki szacunek PKB za I kw., natomiast kolejny szacunek PKB za ten okres zostanie podany 31 maja br.

(ISBnews)

Poniedziałek, 25 maja 2020
- Rumunia Decyzja NBR ws. stóp procentowych maj
08:00 Niemcy Produkt Krajowy Brutto I kw.
08:30 Szwajcaria Produkcja przemysłowa I kw.
09:30 Szwecja Stopa bezrobocia kwiecień
10:00 Niemcy Indeks instytutu Ifo maj
14:00 Polska Podaż pieniądza M3 kwiecień
19:30 Kanada Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz)