17:42 | GMT: 15:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
10.09.20 14:28

Luka w podatku VAT, czyli różnica między oczekiwanymi a faktycznie uzyskanymi dochodami tego podatku, w państwach członkowskich UE w ostatnich latach nieznacznie się zmniejszyła, jednak szacunkowe dane za rok 2020 zakładają odwrócenie tej tendencji i wzrost luki do poziomu 164 mld euro, poinformowała Komisja Europejska.

Według nowego raportu, kraje UE straciły szacunkowo 140 mld euro dochodów z podatku od wartości dodanej (VAT) w 2018 r.

"Dane te pokazują, że wysiłki mające na celu uniemożliwienie wyłudzeń związanych z podatkiem VAT i uchylania się od płacenia podatku VAT postępują stopniowo. […] Pandemia koronawirusa drastycznie zmieniła perspektywy gospodarcze UE i odcisnęła także piętno na wpływach z podatku VAT. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, krajów UE po prostu nie stać na takie straty. Dlatego musimy zintensyfikować walkę z oszustwami związanymi z VAT z nową determinacją, jednocześnie upraszczając procedury oraz usprawnianiając współpracę transgraniczną" - powiedział komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni, cytowany w komunikacie.

W ujęciu nominalnym ogólna luka w podatku VAT w UE nieznacznie spadła, o prawie 1 mld euro r/r do 140,04 mld euro w do 140,04 mld euro w 2018 r.

"Znaczna luka w podatku VAT w 2018 r. w połączeniu z prognozami na rok 2020 r. po raz kolejny wskazuje na potrzebę kompleksowej reformy unijnych przepisów dotyczących podatku VAT, aby położyć kres oszustwom związanym z VAT oraz zacieśnić współpracę między państwami promować pobór podatku VAT, jednocześnie chroniąc funkcjonujące przedsiębiorstwa" - czytamy w komunikacie.

Największą lukę VAT miała Rumunia (33,8%) Grecja (30,1%) i Litwa (25,9%). Najmniejszą: Szwecja (0,7%), Chorwacja (3,5%) i Finlandia (3,6%). W ujęciu bezwzględnym największe luki w podatku VAT odnotowano we Włoszech (35,4 mld euro), Wielkiej Brytanii (23,5 mld euro) i Niemczech (22 mld euro). Luka VAT w Polsce wynosiła - wg raportu - 9,9% czyli równowartość 4,45 mld euro.

W 2018 r. połowa państw członkowskich UE-28 odnotowała lukę powyżej średniej dla UE 9,2%, chociaż 21 krajów odnotowało spadki w porównaniu z 2017 r. Były to przede wszystkim: Węgry (-5,1%), Łotwa (-4,4%) i Polska (-4,3%). Największy wzrost luki odnotowano w Luksemburgu (+ 2,5%), a następnie na Litwie (+ 0,8%) i Austrii (+ 0,5%).

(ISBnews)

Środa, 30 września 2020
01:50 Japonia Sprzedaż detaliczna sierpień
01:50 Japonia Produkcja przemysłowa sierpień
03:00 USA Debata Trump - Biden
03:00 Chiny Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP wrzesień
03:00 Chiny Indeks PMI dla usług wg CFLP wrzesień
03:30 Australia Kredyty dla sektora prywatnego sierpień
03:30 Australia Nowe domy oddane do użytku sierpień
03:45 Chiny Indeks PMI dla przemysłu wrzesień
08:00 Wlk. Brytania Produkt Krajowy Brutto II kw.
08:00 Wlk. Brytania Saldo rachunku bieżącego II kw.