13:09 | GMT: 11:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
Aktualności
14.09.20 15:03

Żadne decyzje, dotyczące oskładkowania  umów-zlecenia nie zostały jeszcze podjęte, poinformował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

W poniedziałek "Rzeczpospolita" podała, że rząd planuje pełne oskładkowanie wszystkich umów zlecenia. Zmiany miałyby wejść w życie już od 1 stycznia 2021 roku.

"Analizujemy różne warianty, rozmawiamy z partnerami społecznymi na temat różnych rozwiązań, również tych, dotyczących oskładkowania umów zlecenia. Jednak żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte" – powiedział Szwed, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że "to w jakiej formie reforma wejdzie w życie i kiedy zależy właśnie od dialogu ze związkami zawodowymi i organizacjami zrzeszającymi pracodawców. Nic w tej kwestii nie jest jeszcze przesądzone".

Zdaniem wiceministra, w związku ze zmieniającą się strukturą demograficzną, starzeniem się społeczeństwa, konieczne jest pochylenie się nad kwestią przyszłych emerytur obywateli, zadbanie o to, aby świadczenia te były wystarczające na zaspokojenie potrzeb emerytów.

"Obecnie, co do zasady, składki płacone od umów zlecenia są bardzo niskie, czego konsekwencją jest wysokość otrzymywanych przez zleceniobiorców zarówno świadczeń krótkoterminowych (zasiłki chorobowe, macierzyńskie, gdy osoby te podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom chorobowym) jak i świadczeń długoterminowych (renta z tytułu niezdolności do pracy, emerytura), która jest nieadekwatna (znacznie niższa) od otrzymywanych przychodów z tytułu wykonywanych umów cywilnoprawnych" – podało MRPiPS w komunikacie.

Resort przypomina, że dyskusja o zmianie obowiązujących przepisów toczy się od kilku lat. Kwestia ta była jedną z rekomendacji "Przeglądu systemu emerytalnego", opracowanego przez resort pracy i przyjętego przez Radę Ministrów 30 grudnia 2016 roku.

"Takie uporządkowanie systemu i ujednolicenie zasad oskładkowania pracy najemnej byłoby m.in. krokiem w kierunku likwidacji nadużywania innych form zatrudnienia niż umowy o pracę. Jednak, przede wszystkim przyczyniłoby się do większego zabezpieczenia osób wykonujących umowy zlecenia, w postaci wyższych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, a w przyszłości wyższych emerytur" – podał resort w komunikacie.

(ISBnews)