02:25 | GMT: 01:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
10.05.18 07:34

Cyfrowy Polsat odnotował 300,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej według MSSF15 w I kw. 2018 r. Rok wcześniej zaraportował 279,4 mln zł zysku według MSR18, podała spółka w raporcie. Dane są nieporównywalne.

"Grupa podjęła decyzję, że zastosuje standard MSSF 15 retrospektywnie bez przekształcania danych porównawczych z roku 2017. [...] MSSF 15 ustala jeden, pięcioetapowy model do ustalania i rozpoznawania przychodów, który ma być stosowany do wszystkich umów z klientami. Zastępuje on istniejący standard MSR 18" - zaznaczono w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 435,5 mln zł według MSSF15. Rok wcześniej według MSR18 było to 457,2 mln zł zysku. EBITDA wyniosła 890,0 mln zł według MSSF15. Rok wcześniej było to 929,5 mln zł według MSR18.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2345,9 mln zł w I kw. 2018 r. według MSSF15. Rok wcześniej było to 2388,6 mln zł według MSR18.

"W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym na dzień 31 marca 2018 roku łączna liczba usług świadczonych przez Grupę zarówno w modelu kontraktowym, jak i przedpłaconym wyniosła 16 579 337, co stanowi wzrost o 2,2% w skali roku. Należy podkreślić, że udział usług kontraktowych w ogólnej liczbie świadczonych przez nas usług systematycznie rośnie i na koniec pierwszego kwartału 2018 roku osiągnął poziom 83,2%, wobec 82,2% odnotowanych na koniec pierwszego kwartału 2017 roku. W pierwszym kwartale 2018 roku odnotowaliśmy rok do roku wzrost liczby wszystkich naszych podstawowych usług świadczonych w modelu kontraktowym tj. płatnej telewizji, telefonii komórkowej oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jednocześnie po kilku kwartałach presji wynikającej z wprowadzenia regulacji prawnych obligujących klientów wszystkich sieci do rejestracji przedpłaconych kart SIM, obserwujemy stabilizację liczby świadczonych przez nas usług przedpłaconych przy wysokim poziomie ARPU" - czytamy w raporcie.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)

 

Środa, 23 stycznia 2019
- Szwajcaria Światowe Forum Ekonomiczne w Davos
- Japonia Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ styczeń
- Japonia Decyzja BoJ ws. stóp procentowych styczeń
00:50 Japonia Handel zagraniczny grudzień
10:00 Polska Koniunktura konsumencka styczeń
12:00 Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI styczeń
13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
14:00 Polska Podaż pieniądza M3 grudzień
14:30 Kanada Wyniki sprzedaży detalicznej listopad
15:00 USA Indeks cen nieruchomości - FHFA listopad