18:09 | GMT: 16:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
wybierz kraj
Ameryka Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. G7 ŚWIAT
« Poprzedni dzień
Kalendarium wydarzeń gospodarczych
Następny dzień »
Czas
Kraj
Raport
Okres
Aktualna
Prognoza
Poprzednia
00:30
Indeks PMI dla przemysłu
lipiec 
58,8
 
56,2
01:30
Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
 
 
 
 
03:35
Ceny nieruchomości (r/r)
lipiec 
4,8%
 
4,9% 
04:00
Produkcja przemysłowa (r/r)
lipiec 
4,8%
5,1% 
4,8% 
04:00
Sprzedaż detaliczna (r/r)
lipiec 
-1,1%
0,1% 
-1,8% 
04:00
Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r)
lipiec 
-1,6%
-1,6% 
-3,1% 
08:00
PKB n.s.a., wst. (r/r)
II kw. 
-10,5%
-10,6% 
2,4% 
08:30
Inflacja producencka
lipiec 
 
 
 
Ceny producentów i importu (m/m)
lipiec
0,1%
0,1% 
0,5% 
 
Ceny producentów (m/m)
lipiec
0,0%
 
0,2% 
 
Ceny producentów i importu (r/r)
lipiec
-3,3%
 
-3,5% 
 
Ceny producentów (r/r)
lipiec
-2,0%
 
-2,0% 
08:44
Inflacja WPI (r/r)
lipiec 
-0,58%
-1,0% 
-1,81% 
08:45
Inflacja konsumencka, fin.
lipiec 
 
 
 
Inflacja CPI, fin. (m/m)
lipiec
0,4%
0,4% 
0,1% 
 
Inflacja HICP, fin. (m/m)
lipiec
0,4%
0,4% 
0,1% 
 
Inflacja CPI, fin. (r/r)
lipiec
0,8%
0,8% 
0,2% 
 
Inflacja HICP, fin. (r/r)
lipiec
0,9%
0,9% 
0,2% 
09:00
PKB, wst. (r/r)
II kw. 
-12,1%
-15,5% 
-3,7% 
09:00
Produkt Krajowy Brutto, wst.
II kw. 
 
 
 
PKB s.a., wst. (k/k)
II kw.
-14,5%
 
-0,4% 
 
PKB n.s.a., wst. (r/r)
II kw.
-13,6%
-10,5% 
2,2% 
 
PKB s.a., wst. (r/r)
II kw.
-13,6%
 
1,8% 
09:00
Produkcja przemysłowa (r/r)
czerwiec 
0,1%
1,1% 
-19,6%
09:00
Saldo rachunku bieżącego (USD)
czerwiec 
-2,93 mld
-2,82 mld 
-3,76 mld 
09:00
Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC
lipiec 
70,3
 
69,4
09:00
Protokół z posiedzenia CNB
sierpień 
 
 
 
10:00
Produkt Krajowy Brutto, wst.
II kw. 
 
 
 
PKB s.a., wst. (k/k)
II kw.
-8,9%
-9,6% 
-0,4% 
 
PKB n.s.a., wst. (r/r)
II kw.
-8,2%
-8,6% 
2,0% 
 
PKB s.a., wst. (r/r)
II kw.
-7,9%
 
1,7% 
10:00
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, fin.
lipiec 
 
 
 
Inflacja CPI, fin. (m/m)
lipiec
-0,2%
-0,1% 
0,6% 
 
Inflacja CPI, fin. (r/r)
lipiec
3,0%
3,1% 
3,3% 
11:00
Produkt Krajowy Brutto, rew.
II kw. 
 
 
 
PKB s.a., rew. (k/k)
II kw.
-12,1%
-12,1% 
-3,6% 
 
PKB s.a., rew. (r/r)
II kw.
-15,0%
-15,0% 
-3,1% 
11:00
Handel zagraniczny
czerwiec 
 
 
 
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR)
czerwiec
21,2 mld
12,6 mld 
9,4 mld 
 
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR)
czerwiec
17,1 mld
18,0 mld 
8,6 mld
14:30
Jednostkowe koszty pracy, wst. (k/k)
II kw. 
12,2%
5,5% 
9,8%
14:30
Wydajność pracy, wst. (k/k)
II kw. 
7,3%
1,5% 
-0,3%
14:30
Produkcja sprzedana (m/m)
czerwiec 
20,7%
16,4% 
11,6%
14:30
Wyniki sprzedaży detalicznej
lipiec 
 
 
 
Sprzedaż bez samochodów (m/m)
lipiec
1,9%
1,6% 
8,3%
 
Sprzedaż bez samochodów i paliw (m/m)
lipiec
1,5%
 
7,7%
 
Sprzedaż detaliczna (m/m)
lipiec
1,2%
1,8% 
8,4%
15:15
Produkcja przemysłowa (m/m)
lipiec 
3,0%
3,0% 
5,7%
15:15
Wykorzystanie mocy produkcyjnych
lipiec 
70,6%
70,2% 
68,5%
16:00
Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan)
 
 
 
 
16:00
Zapasy niesprzedanych towarów (m/m)
czerwiec 
-1,1%
-1,2% 
-2,3% 
16:00
Raport Uniwersytetu Michigan, wst.
sierpień 
 
 
 
Indeks Uniwersytetu Michigan, wst.
sierpień
72,8
72,0 
72,5 
 
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe, wst.
sierpień
2,7
 
2,6 
 
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe, wst.
sierpień
3,0
 
3,0 
19:00
Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy
tydzień 
172
 
176 
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto