06:12 | GMT: 04:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
01CYBATON

Data
Spółka
Wydarzenie
01CYBATON
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
01CYBATON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
01CYBATON
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
01CYBATON
Publikacja raportu za 2019 rok.
01CYBATON
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
01CYBATON
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
01CYBATON
NWZA ws. zmiany statutu.
01CYBATON
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
01CYBATON
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
01CYBATON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
01CYBATON
Publikacja raportu za 2018 rok.
01CYBATON
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
01CYBATON
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
01CYBATON
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
01CYBATON
Scalenie akcji w stosunku 20:1.
01CYBATON
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
01CYBATON
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
01CYBATON
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
01CYBATON
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
01CYBATON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
01CYBATON
Publikacja raportu za 2017 rok.
01CYBATON
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
01CYBATON
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
01CYBATON
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
01CYBATON
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
01CYBATON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.
01CYBATON
Publikacja raportu za 2016 rok.
01CYBATON
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
01CYBATON
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
01CYBATON
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
01CYBATON
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
01CYBATON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.
01CYBATON
Publikacja raportu za 2015 rok.
01CYBATON
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
01CYBATON
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
01CYBATON
Split akcji w stosunku 1:20.
01CYBATON
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
01CYBATON
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
01CYBATON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
01CYBATON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
01CYBATON
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
01CYBATON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., podziału (splitu) wszystkich akcji oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany statutu.
01CYBATON
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
01CYBATON
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
01CYBATON
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
01CYBATON
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
01CYBATON
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, nabycia akcji własnych, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
01CYBATON
Publikacja raportu za 2013 rok.
01CYBATON
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
01CYBATON
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
01CYBATON
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
01CYBATON
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
01CYBATON
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
01CYBATON
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
01CYBATON
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian w statucie oraz upoważnienia do nabycia akcji własnych.
01CYBATON
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
01CYBATON
Scalenie akcji w stosunku 160:1.
01CYBATON
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
01CYBATON
Pierwszy dzień notowań na NC 1.000 akcji serii K, 100.000.000 akcji serii M, 2.421.675 akcji serii N, 557.453.520 akcji serii T.
01CYBATON
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
01CYBATON
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
01CYBATON
WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2012 rok.
01CYBATON
Publikacja raportu za 2012 rok.
01CYBATON
NWZA ws. uchylenia §1 Uchwały nr 30 ZWZ z dnia 30 lipca 2012 w sprawie scalenia akcji spółki oraz zmiany w składzie RN.
01CYBATON
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
01CYBATON
Początek notowań spółki VICTORIA (VIC) pod nazwą 01CYBATON (01C), w związku ze zmianą firmy.
01CYBATON
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
01CYBATON
WZA ws. m.in. pokrycia starty za 2011 rok oraz dalszego istnienia spółki.
01CYBATON
Publikacja raportu za 2011 rok.
01CYBATON
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
01CYBATON
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii T z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
01CYBATON
NWZA ws. przyjęcia Planu Restrukturyzacji Spółki oraz powołania nowych członków RN.
01CYBATON
NWZA ws. zmian w składzie RN.
01CYBATON
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
01CYBATON
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii R.
01CYBATON
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
01CYBATON
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
01CYBATON
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
01CYBATON
NWZA ws. m in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję będącą rekompensatą dla akcjonariuszy, którzy objęli akcje serii N.
01CYBATON
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
01CYBATON
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
01CYBATON
WZA
01CYBATON
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
01CYBATON
Publikacja raportu za 2010 rok.
01CYBATON
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz przeniesienia akcji z NC na GPW.


«Powrót do terminarza spółek