09:35 | GMT: 07:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
11BIT

Data
Spółka
Wydarzenie
11BIT
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
11BIT
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
11BIT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
11BIT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2019.
11BIT
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
11BIT
Publikacja raportu za 2019 rok.
11BIT
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
11BIT
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
11BIT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2018.
11BIT
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
11BIT
Publikacja raportu za 2018 rok.
11BIT
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
11BIT
NWZA ws. przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków RN, zmiany uchwały 18/05/2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu.
11BIT
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
11BIT
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
11BIT
ZWZA ws. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2017.
11BIT
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
11BIT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
11BIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
11BIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
11BIT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
11BIT
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
11BIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
11BIT
ZWZA ws. m.in. podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2016.
11BIT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
11BIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
11BIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
11BIT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
11BIT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2015.
11BIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
11BIT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
11BIT
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
11BIT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
11BIT
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 494.200 akcji serii B, 376.561 akcji serii C, 40.938 akcji serii D, 305.500 akcji serii E. Wykluczenie z obrotu na NC.
11BIT
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
11BIT
NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
11BIT
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
11BIT
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
11BIT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2014.
11BIT
Publikacja raportu za 2014 rok.
11BIT
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
11BIT
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
11BIT
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
11BIT
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
11BIT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2013 rok, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
11BIT
Publikacja raportu za 2013 rok.
11BIT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
11BIT
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
11BIT
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
11BIT
NWZA ws. wyrażenia zgody na powołanie dwóch innych spółek kapitałowych.
11BIT
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
11BIT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2012.
11BIT
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
11BIT
Publikacja raportu za 2012 rok.
11BIT
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
11BIT
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
11BIT
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
11BIT
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
11BIT
WZA ws. m.in. podziału zysku oraz podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru.
11BIT
Publikacja raportu za 2011 rok.
11BIT
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
11BIT
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
11BIT
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
11BIT
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
11BIT
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
11BIT
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
11BIT
WZA
11BIT
Publikacja raportu za 2010 rok.
11BIT
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
11BIT
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
11BIT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
11BIT
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
11BIT
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
11BIT
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek