02:37 | GMT: 00:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
2CPARTNER

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
2CPARTNER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
2CPARTNER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
2CPARTNER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r. oraz dalszego istnienia spółki.
2CPARTNER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
2CPARTNER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
2CPARTNER
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
2CPARTNER
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
2CPARTNER
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
2CPARTNER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 r.
2CPARTNER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 r.
2CPARTNER
Publikacja raportu za 2017 rok.
2CPARTNER
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
2CPARTNER
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
2CPARTNER
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
2CPARTNER
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
2CPARTNER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 r.
2CPARTNER
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
2CPARTNER
Publikacja raportu za 2016 rok.
2CPARTNER
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
2CPARTNER
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
2CPARTNER
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
2CPARTNER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 r.
2CPARTNER
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
2CPARTNER
Publikacja raportu za 2015 rok.
2CPARTNER
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
2CPARTNER
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
2CPARTNER
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
2CPARTNER
NWZA ws. ustalenia liczby i powołania członków RN kolejnej kadencji.
2CPARTNER
Dzień pierwszego notowania na NC 58.908 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
2CPARTNER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014r.
2CPARTNER
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
2CPARTNER
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B.
2CPARTNER
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii B.
2CPARTNER
Publikacja raportu za 2014 rok.
2CPARTNER
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
2CPARTNER
NWZA ws. m.in. widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
2CPARTNER
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
2CPARTNER
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
2CPARTNER
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
2CPARTNER
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
2CPARTNER
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
2CPARTNER
Publikacja raportu za 2013 rok.
2CPARTNER
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
2CPARTNER
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 11.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.


«Powrót do terminarza spółek