11:32 | GMT: 09:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
7FIT

Data
Spółka
Wydarzenie
7FIT
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
7FIT
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
7FIT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
7FIT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
7FIT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
7FIT
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
7FIT
Publikacja raportu za 2019 rok.
7FIT
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
7FIT
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
7FIT
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
7FIT
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
7FIT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
7FIT
Publikacja raportu za 2018 rok.
7FIT
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
7FIT
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
7FIT
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
7FIT
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
7FIT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
7FIT
Publikacja raportu za 2017 rok.
7FIT
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
7FIT
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
7FIT
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
7FIT
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
7FIT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
7FIT
Publikacja raportu za 2016 rok.
7FIT
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
7FIT
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
7FIT
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
7FIT
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
7FIT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
7FIT
Publikacja raportu za 2015 rok.
7FIT
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
7FIT
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
7FIT
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
7FIT
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
7FIT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
7FIT
Publikacja raportu za 2014 rok.
7FIT
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
7FIT
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
7FIT
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
7FIT
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
7FIT
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
7FIT
Publikacja raportu za 2013 rok.
7FIT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
7FIT
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
7FIT
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
7FIT
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
7FIT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
7FIT
Publikacja raportu za 2012 rok.
7FIT
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
7FIT
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu spółki.
7FIT
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
7FIT
WZA
7FIT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
7FIT
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek