08:43 | GMT: 06:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
AALLIANCE

Data
Spółka
Wydarzenie
AALLIANCE
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
AALLIANCE
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
AALLIANCE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
AALLIANCE
Publikacja raportu za 2019 rok.
AALLIANCE
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
AALLIANCE
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
AALLIANCE
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
AALLIANCE
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
AALLIANCE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
AALLIANCE
Publikacja raportu za 2018 rok.
AALLIANCE
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3 NWZ z dnia 5 września 2018 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RN.
AALLIANCE
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
AALLIANCE
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
AALLIANCE
NWZA ws. zmiany statutu.
AALLIANCE
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
AALLIANCE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
AALLIANCE
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
AALLIANCE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
AALLIANCE
Publikacja raportu za 2017 rok.
AALLIANCE
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
AALLIANCE
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
AALLIANCE
NWZA ws. powołania członków RN, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR oraz przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu.
AALLIANCE
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
AALLIANCE
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
AALLIANCE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/straty za rok 2016.
AALLIANCE
Publikacja raportu za 2016 rok.
AALLIANCE
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
AALLIANCE
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
AALLIANCE
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
AALLIANCE
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
AALLIANCE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
AALLIANCE
Publikacja raportu za 2015 rok.
AALLIANCE
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
AALLIANCE
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
AALLIANCE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
AALLIANCE
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
AALLIANCE
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
AALLIANCE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
AALLIANCE
Publikacja raportu za 2014 rok.
AALLIANCE
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
AALLIANCE
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
AALLIANCE
ZWZA ws. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2013 oraz powołania członków RN.
AALLIANCE
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
AALLIANCE
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
AALLIANCE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
AALLIANCE
Publikacja raportu za 2013 rok.
AALLIANCE
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
AALLIANCE
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
AALLIANCE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2012.
AALLIANCE
Publikacja raportu za 2012 rok.
AALLIANCE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
AALLIANCE
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek