01:16 | GMT: 00:16 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ABCDATA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ABCDATA
Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
ABCDATA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
ABCDATA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
ABCDATA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ABCDATA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ABCDATA
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 0,08 zł na akcję.
ABCDATA
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2017, w wysokości 0,08 zł na akcję.
ABCDATA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ABCDATA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ABCDATA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ABCDATA
Wypłata dywidendy 0,39 zł na akcję.
ABCDATA
NWZA ws. uchylenia uchwały ZWZ w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków RN oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków RN.
ABCDATA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,39 zł na akcję.
ABCDATA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,39 zł na akcję.
ABCDATA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ABCDATA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ABCDATA
NWZA ws. uchylenia uchwał ZWZ z 16 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków zarządu oraz członków RN, przeznaczenia akcji własnych nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych oraz ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Motywacyjnego za rok 2015.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ABCDATA
Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
ABCDATA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
ABCDATA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
ABCDATA
ZWZA ws. m.in. użycia kapitału zapasowego, podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ABCDATA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ABCDATA
NWZA ws. m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii J z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji oraz zmiany statutu.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ABCDATA
Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
ABCDATA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
ABCDATA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
ABCDATA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2013r, zmiany wykorzystania kapitału zapasowego i rezerwowego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ABCDATA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.598 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ABCDATA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ABCDATA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.598 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ABCDATA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ABCDATA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.180 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 8.525 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz 14.834 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ABCDATA
Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
ABCDATA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
ABCDATA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ABCDATA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ABCDATA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ABCDATA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F i G.
ABCDATA
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ABCDATA
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
ABCDATA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
ABCDATA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ABCDATA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ABCDATA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ABCDATA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i F.
ABCDATA
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ABCDATA
NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz zmian w składzie RN.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ABCDATA
WZA
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ABCDATA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ABCDATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
ABCDATA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ABCDATA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.


«Powrót do terminarza spółek