09:48 | GMT: 07:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ACE

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ACE
Wykluczenie akcji z obrotu na GPW, na wniosek spółki.
ACE
Dzień wykupu akcji spółki przez Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. po cenie 16,20 zł za akcję.
ACE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
ACE
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ACE
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 16,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
ACE
Zmiana ceny na 16,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
ACE
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 13,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ACE
Wypłata dywidendy 0,07 euro na akcję.
ACE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 euro na akcję.
ACE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 euro na akcję.
ACE
ZWZA
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ACE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ACE
Wypłata dywidendy 0,07 euro na akcję.
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ACE
Wypłata dywidendy 0,07 euro na akcję.
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ACE
Wypłata dywidendy 0,10 euro na akcję.
ACE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 euro na akcję.
ACE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 euro na akcję.
ACE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ACE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ACE
Wypłata dywidendy 0,07 euro na akcję.
ACE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 euro na akcję.
ACE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 euro na akcję.
ACE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ACE
Wypłata dywidendy 0,05 euro na akcję.
ACE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 euro na akcję.
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ACE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 euro na akcję.
ACE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ACE
WZA
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ACE
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
ACE
Wypłata dywidendy 0,07 euro na akcję.
ACE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 euro na akcję.
ACE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 euro na akcję.
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
ACE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
ACE
Wypłata dywidendy 0,05 euro na akcję.
ACE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 euro na akcję.


«Powrót do terminarza spółek