03:43 | GMT: 01:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
AFHOL

Data
Spółka
Wydarzenie
AFHOL
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
AFHOL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za 2019 rok.
AFHOL
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
AFHOL
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
AFHOL
NWZA ws. powołania nowego członka RN, wyłączenia prawa poboru i podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I, wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
AFHOL
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
AFHOL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za 2018 rok.
AFHOL
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
AFHOL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za 2017 rok.
AFHOL
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
AFHOL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
AFHOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
AFHOL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za 2016 rok.
AFHOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
AFHOL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz dalszego istnienia spółki.
AFHOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
AFHOL
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
AFHOL
Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
AFHOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
AFHOL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz dalszego istnienia spółki.
AFHOL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu na NC oraz zmian w RN.
AFHOL
Publikacja raportu za 2014 rok.
AFHOL
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
AFHOL
Pierwszy dzień notowania na NC akcji zwykłych na okaziciela: 2.394.630 serii E, 271.000 serii F, 3.026.835 serii G, 1.760.000 serii H.
AFHOL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
AFHOL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
AFHOL
Publikacja raportu za 2013 rok.
AFHOL
Publikacja raportu za 2013 rok.
AFHOL
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
AFHOL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
AFHOL
Pierwszy dzień notowania na NC 49.450 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
AFHOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
AFHOL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
AFHOL
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
AFHOL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz dalszego istnienia spółki.
AFHOL
Publikacja raportu za 2012 rok.
AFHOL
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
AFHOL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E i F w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
AFHOL
Początek notowań spółki MONTUHOLD (MTH) pod nazwą AFHOL (AFH), w związku ze zmianą firmy.
AFHOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
AFHOL
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2009 rok oraz NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, zatwierdzenia zmian w składzie RN.
AFHOL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
AFHOL
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
AFHOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
AFHOL
Publikacja raportu za 2011 rok.
AFHOL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
AFHOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
AFHOL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
AFHOL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
AFHOL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
AFHOL
Debiut spółki na NC.
AFHOL
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.


«Powrót do terminarza spółek