18:29 | GMT: 16:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
AGORA

Data
Spółka
Wydarzenie
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
AGORA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AGORA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
AGORA
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
AGORA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
AGORA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
AGORA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2018 rok.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
AGORA
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
AGORA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
AGORA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
AGORA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
AGORA
NWZA ws. powołania członków zarządu.
AGORA
Rozliczenie transakcji w ramach programu skupu akcji własnych przez spółkę, po cenie 20 zł za sztukę.
AGORA
Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży w ramach programu skupu akcji własnych przez spółkę, po cenie 20 zł za sztukę.
AGORA
Początek przyjmowania ofert sprzedaży w ramach programu skupu akcji własnych przez spółkę, po cenie 20 zł za sztukę.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
AGORA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
AGORA
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
AGORA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
AGORA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
AGORA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
AGORA
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
AGORA
NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
AGORA
ZWZA ws. m.in. umorzenia 3.271.960 akcji zwykłych na okaziciela spółki, obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 3.271.960 złotych, zmiany paragrafu 7 statutu oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
AGORA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG50.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
AGORA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.268 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
AGORA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, skupu akcji własnych oraz powołania członka RN.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
AGORA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
AGORA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
AGORA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 308.894 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
AGORA
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
AGORA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
AGORA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
AGORA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
AGORA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2011 roku.
AGORA
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
AGORA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
AGORA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
AGORA
WZA
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
AGORA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek