05:01 | GMT: 03:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
AGTES

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
AGTES
Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
AGTES
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
AGTES
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
AGTES
Publikacja raportu za 2014 rok.
AGTES
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
AGTES
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
AGTES
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
AGTES
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
AGTES
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
AGTES
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, użycia kapitału zapasowego do nabywania akcji własnych oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
AGTES
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
AGTES
Publikacja raportu za 2013 rok.
AGTES
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela: 2.500.000 serii A, 2.500.000 serii B i 1.350.000 serii C.


«Powrót do terminarza spółek