21:58 | GMT: 19:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
ABSINVEST

Data
Spółka
Wydarzenie
ABSINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu III kwartał 2020 roku.
ABSINVEST
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
ABSINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
ABSINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ABSINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ABSINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ABSINVEST
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ABSINVEST
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
ABSINVEST
Publikacja raportu za 2018 rok.
ABSINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ABSINVEST
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ABSINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ABSINVEST
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ABSINVEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
ABSINVEST
Publikacja raportu za 2017 rok.
ABSINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ABSINVEST
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ABSINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ABSINVEST
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
ABSINVEST
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
ABSINVEST
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
ABSINVEST
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ABSINVEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
ABSINVEST
Publikacja raportu za 2016 rok.
ABSINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ABSINVEST
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ABSINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ABSINVEST
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
ABSINVEST
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
ABSINVEST
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
ABSINVEST
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ABSINVEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
ABSINVEST
Publikacja raportu za 2015 rok.
ABSINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ABSINVEST
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ABSINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ABSINVEST
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
ABSINVEST
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
ABSINVEST
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
ABSINVEST
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ABSINVEST
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, wypłaty dywidendy, zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2012 roku, zmienionej w dniu 25 czerwca 2014 roku, upoważniającej zarząd spółki do nabycia akcji własnych oraz zalecenia do nabywania obligacji serii A w celu ich umorzenia.
ABSINVEST
Publikacja raportu za 2014 rok.
ABSINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ABSINVEST
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ABSINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ABSINVEST
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ABSINVEST
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
ABSINVEST
Publikacja raportu za 2013 rok.
ABSINVEST
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ABSINVEST
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
ABSINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ABSINVEST
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ABSINVEST
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ABSINVEST
NWZA ws. scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ABSINVEST
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ABSINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ABSINVEST
Pierwszy dzień notowań na NC 31.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ABSINVEST
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ABSINVEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
ABSINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ABSINVEST
Publikacja raportu za 2012 rok.
ABSINVEST
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian statutu.
ABSINVEST
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ABSINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ABSINVEST
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ABSINVEST
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
ABSINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ABSINVEST
Publikacja raportu za 2011 rok.
ABSINVEST
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ABSINVEST
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ABSINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ABSINVEST
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ABSINVEST
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
ABSINVEST
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
ABSINVEST
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
ABSINVEST
WZA
ABSINVEST
Publikacja raportu za 2010 rok.
ABSINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ABSINVEST
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ABSINVEST
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek