21:01 | GMT: 19:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
AITON

Data
Spółka
Wydarzenie
AITON
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
AITON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2019.
AITON
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
AITON
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
AITON
Publikacja raportu za 2019 rok.
AITON
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
AITON
Dzień pierwszego notowania na NC 175.460 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
AITON
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
AITON
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
AITON
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
AITON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
AITON
Publikacja raportu za 2018 rok.
AITON
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
AITON
NWZA ws. zmiany statutu.
AITON
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
AITON
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
AITON
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
AITON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
AITON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
AITON
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
AITON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
AITON
Publikacja raportu za 2017 rok.
AITON
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
AITON
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
AITON
NWZA ws. zmian w RN.
AITON
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
AITON
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
AITON
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
AITON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
AITON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
AITON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
AITON
Publikacja raportu za 2016 rok.
AITON
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
AITON
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
AITON
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
AITON
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
AITON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
AITON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
AITON
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
AITON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
AITON
Publikacja raportu za 2015 rok.
AITON
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
AITON
NWZA ws. zmian w RN.
AITON
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
AITON
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
AITON
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
AITON
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
AITON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
AITON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
AITON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
AITON
Publikacja raportu za 2014 rok.
AITON
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
AITON
Pierwszy dzień notowań na NC 5.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
AITON
NWZA ws. m.in. powołania pełnomocnika do zawierania umów oraz zmiany statutu.
AITON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
AITON
NWZA ws. korekty sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2010 i 2011, pokrycia straty, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
AITON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
AITON
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
AITON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
AITON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
AITON
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
AITON
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz przeznaczenia zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, połączenia ze spółką Datera SA, podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
AITON
Publikacja raportu za 2013 rok.
AITON
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
AITON
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
AITON
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
AITON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
AITON
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
AITON
NWZA ws. zmian w składzie RN.
AITON
Publikacja raportu za 2012 rok.
AITON
NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż akcji.
AITON
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
AITON
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
AITON
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
AITON
NWZA ws. zmian w składzie RN, przyznania wynagrodzenia przewodniczącemu RN oraz zmiany statutu.
AITON
Split akcji w stosunku 1:10.
AITON
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
AITON
Wypłata dywidendy 0,74 zł na akcję.
AITON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,74 zł na akcję.
AITON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,74 zł na akcję.
AITON
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
AITON
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
AITON
Publikacja raportu za 2011 rok.
AITON
NWZA ws. pokrycia straty z lat ubiegłych z niepodzielonego zysku netto za rok 2010, wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców błędnych danych spółki oraz zmiany statutu.
AITON
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
AITON
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
AITON
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek