17:39 | GMT: 15:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ALEJA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ALEJA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za 2017 rok.
ALEJA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ALEJA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za 2016 rok.
ALEJA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
ALEJA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ALEJA
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz emisji akcji serii E, zmiany statutu, odwołania członka RN, powołania członka RN.
ALEJA
Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ALEJA
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ALEJA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za 2015 rok.
ALEJA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ALEJA
NWZA ws. powołania członków RN nowej kadencji oraz zmiany § 9 ust. 1 Statutu.
ALEJA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ALEJA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
ALEJA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za 2014 rok.
ALEJA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ALEJA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za 2013 rok.
ALEJA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ALEJA
NWZA ws. powołania członka RN.
ALEJA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ALEJA
Wprowadzenie do obrotu na NC 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ALEJA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za 2012 rok.
ALEJA
NWZA ws. zmian statutu.
ALEJA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ALEJA
Pierwszy dzień notowań na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ALEJA
Ostatni dzień notowań na NC 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ALEJA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ALEJA
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ALEJA
Wznowienie notowań akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ALEJA
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
ALEJA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ALEJA
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ALEJA
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ALEJA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ALEJA
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ALEJA
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ALEJA
NWZA ws. połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
ALEJA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ALEJA
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 28 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
ALEJA
Publikacja raportu za 2011 rok.
ALEJA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek