11:29 | GMT: 10:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
APANET

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
APANET
NWZA ws. zmian w RN.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
APANET
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
APANET
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
APANET
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
APANET
Pierwszy dzień notowań na NC 1.500.000 akcji serii A oraz 1.120.000 akcji serii B.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
APANET
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii A i B oraz dematerializację akcji serii A i B.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
APANET
Pierwszy dzień notowań na NC 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
APANET
Dzień ostatniego notowania na NC 180.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
APANET
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 180.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.


«Powrót do terminarza spółek