02:44 | GMT: 00:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
APSENERGY

Data
Spółka
Wydarzenie
APSENERGY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
APSENERGY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
APSENERGY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
APSENERGY
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
APSENERGY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
APSENERGY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
APSENERGY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r. i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
APSENERGY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
APSENERGY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
APSENERGY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
APSENERGY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
APSENERGY
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
APSENERGY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
APSENERGY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
APSENERGY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r. i ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
APSENERGY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
APSENERGY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
APSENERGY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
APSENERGY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 r.
APSENERGY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
APSENERGY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
APSENERGY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
APSENERGY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
APSENERGY
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
APSENERGY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
APSENERGY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
APSENERGY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 r.
APSENERGY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
APSENERGY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
APSENERGY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
APSENERGY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
APSENERGY
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
APSENERGY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 156.107 akcji serii C2 oraz 182.107 akcji serii C3.
APSENERGY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
APSENERGY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
APSENERGY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
APSENERGY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
APSENERGY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
APSENERGY
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
APSENERGY
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
APSENERGY
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 19.608.000 akcji serii A, 4.902.000 akcji serii B, 207.280 akcji serii C1, 1.400.000 akcji serii D, 1.730.000 akcji serii E. Wykluczenie z obrotu na NC.
APSENERGY
Zakończenie przyjmowania deklaracji w procesie budowania księgi popytu na akcje serii E.
APSENERGY
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii E w transzy detalicznej.
APSENERGY
Rozpoczęcie przyjmowania deklaracji w procesie budowania księgi popytu na akcje serii E.
APSENERGY
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii E w transzy detalicznej.
APSENERGY
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
APSENERGY
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
APSENERGY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
APSENERGY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
APSENERGY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
APSENERGY
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
APSENERGY
Publikacja raportu za 2014 rok.
APSENERGY
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
APSENERGY
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
APSENERGY
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
APSENERGY
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
APSENERGY
Pierwszy dzień notowań na NC 207.280 akcji zwykłych na okaziciela serii C1.
APSENERGY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
APSENERGY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
APSENERGY
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
APSENERGY
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
APSENERGY
Publikacja raportu za 2013 rok.
APSENERGY
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
APSENERGY
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
APSENERGY
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
APSENERGY
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
APSENERGY
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek