19:57 | GMT: 17:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
APS

Data
Spółka
Wydarzenie
APS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
APS
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
APS
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
APS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
APS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
APS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
APS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
APS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
APS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
APS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
APS
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz zmian w statucie.
APS
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
APS
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
APS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
APS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
APS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
APS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
APS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
APS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
APS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
APS
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
APS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
APS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
APS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
APS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
APS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
APS
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
APS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
APS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
APS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
APS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
APS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
APS
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
APS
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
APS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
APS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
APS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
APS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
APS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
APS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
APS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
APS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
APS
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
APS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
APS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
APS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
APS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
APS
Publikacja raportu za 2014 rok.
APS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
APS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
APS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
APS
Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
APS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
APS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
APS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
APS
ZWZA ws. sprzedaży udziału w nieruchomości w Białymstoku, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz wynagrodzenia i powołania członków RN.
APS
Publikacja raportu za 2013 rok.
APS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
APS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
APS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
APS
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
APS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
APS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
APS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
APS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
APS
Publikacja raportu za 2012 rok.
APS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
APS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
APS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
APS
Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
APS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
APS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
APS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
APS
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
APS
Publikacja raportu za 2011 rok.
APS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
APS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A.
APS
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
APS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
APS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
APS
WZA
APS
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
APS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i C.


«Powrót do terminarza spółek