00:32 | GMT: 22:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
AQUAPOZ

Data
Spółka
Wydarzenie
AQUAPOZ
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za 2019 rok.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
AQUAPOZ
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za 2018 rok.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
AQUAPOZ
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za 2017 rok.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
AQUAPOZ
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za 2016 rok.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
AQUAPOZ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za 2015 rok.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
AQUAPOZ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za 2014 rok.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
AQUAPOZ
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za 2013 rok.
AQUAPOZ
Pierwszy dzień notowań na NC 698.320 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
AQUAPOZ
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
AQUAPOZ
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
AQUAPOZ
NWZA ws. m.in. połączenia z AQUA DUE sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E na NC oraz zmiany statutu.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
AQUAPOZ
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
AQUAPOZ
NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego w celu udzielenia wsparcia finansowego, udzielenia Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wsparcia finansowego, wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowy w sprawie udzielenia zabezpieczeń.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za 2012 rok.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
AQUAPOZ
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za 2011 rok.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
AQUAPOZ
WZA
AQUAPOZ
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za 2010 rok.
AQUAPOZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
AQUAPOZ
NWZA
AQUAPOZ
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
AQUAPOZ
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D.
AQUAPOZ
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.


«Powrót do terminarza spółek