01:07 | GMT: 23:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ARENAPL

Data
Spółka
Wydarzenie
ARENAPL
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ARENAPL
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ARENAPL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
ARENAPL
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ARENAPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ARENAPL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmiany w składzie osobowym RN.
ARENAPL
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ARENAPL
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ARENAPL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ARENAPL
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ARENAPL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych serii H w drodze subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych serii I w drodze subskrypcji publicznej oraz zmiany statutu.
ARENAPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ARENAPL
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ARENAPL
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ARENAPL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ARENAPL
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ARENAPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ARENAPL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ARENAPL
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ARENAPL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ARENAPL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ARENAPL
Publikacja raportu za 2016 rok.
ARENAPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ARENAPL
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ARENAPL
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ARENAPL
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ARENAPL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
ARENAPL
Początek notowań spółki BPI (BPI) pod nazwą ARENAPL (ARE), w związku ze zmianą firmy.
ARENAPL
NWZA ws. zmiany statutu, ubiegania się o wprowadzenie akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do obrotu na NC oraz ich dematerializacji, zmian w składzie RN.
ARENAPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ARENAPL
Publikacja raportu za 2015 rok.
ARENAPL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru, upoważnienia zarządu do podjęcia czynności z tym związanych oraz zmiany statutu, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii B i G oraz zmian w składzie RN.
ARENAPL
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ARENAPL
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ARENAPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014.
ARENAPL
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ARENAPL
Publikacja raportu za 2014 rok.
ARENAPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ARENAPL
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ARENAPL
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ARENAPL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmian w składzie RN.
ARENAPL
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ARENAPL
Publikacja raportu za 2013 rok.
ARENAPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ARENAPL
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ARENAPL
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ARENAPL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
ARENAPL
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ARENAPL
Publikacja raportu za 2012 rok.
ARENAPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ARENAPL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ARENAPL
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ARENAPL
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011.
ARENAPL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ARENAPL
Publikacja raportu za 2011 rok.
ARENAPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ARENAPL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ARENAPL
Wznowienie notowań akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ARENAPL
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
ARENAPL
Zawieszenie notowań akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ARENAPL
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ARENAPL
Początek notowań spółki CARBON (CRB) pod nazwą BPI (BPI), w związku ze zmianą firmy.
ARENAPL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ARENAPL
Publikacja raportu za 2010 rok.
ARENAPL
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
ARENAPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek