01:56 | GMT: 23:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
ARCHICOM

Data
Spółka
Wydarzenie
ARCHICOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ARCHICOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ARCHICOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
ARCHICOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ARCHICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ARCHICOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ARCHICOM
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2019 w wysokości 0,64 zł na akcję.
ARCHICOM
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2019 w wysokości 0,64 zł na akcję.
ARCHICOM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,64 zł na akcję.
ARCHICOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ARCHICOM
Wypłata dywidendy 1,15 zł na akcję.
ARCHICOM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,15 zł na akcję.
ARCHICOM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,15 zł na akcję.
ARCHICOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ARCHICOM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ARCHICOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ARCHICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ARCHICOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ARCHICOM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 136.354 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ARCHICOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ARCHICOM
Wypłata dywidendy 1,44 zł na akcję.
ARCHICOM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,44 zł na akcję.
ARCHICOM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,44 zł na akcję.
ARCHICOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ARCHICOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ARCHICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ARCHICOM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.327.813 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ARCHICOM
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2017 w wysokości 0,21 zł na akcję.
ARCHICOM
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2017 w wysokości 0,21 zł na akcję.
ARCHICOM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
ARCHICOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ARCHICOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ARCHICOM
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany uchwały nr 1 NWZ z 04 grudnia 2015, nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
ARCHICOM
Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
ARCHICOM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
ARCHICOM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
ARCHICOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ARCHICOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ARCHICOM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ARCHICOM
NWZA ws. powołania członka RN oraz ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków RN.
ARCHICOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ARCHICOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ARCHICOM
Wypłata dywidendy 0,52 zł na akcję.
ARCHICOM
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,40 zł na akcję.
ARCHICOM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję oraz prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,40 zł na akcję.
ARCHICOM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,92 zł na akcję.
ARCHICOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ARCHICOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ARCHICOM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
ARCHICOM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 130.200 akcji serii A, 10.801.821 akcji serii B2, 1.481.982 akcji serii C, 1.000 akcji serii D, 4.655.626 akcji serii E.
ARCHICOM
Dzień ostatniego notowania na GPW 4.655.626 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ARCHICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ARCHICOM
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 4.655.626 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ARCHICOM
Zakończenie przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje serii E w transzy inwestorów instytucjonalnych.
ARCHICOM
Rozpoczęcie przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje serii E w transzy inwestorów instytucjonalnych.
ARCHICOM
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii E.
ARCHICOM
Zakończenie przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje serii E w transzy inwestorów indywidualnych.
ARCHICOM
Rozpoczęcie przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje serii E w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu.


«Powrót do terminarza spółek