12:44 | GMT: 10:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ARI

Data
Spółka
Wydarzenie
ARI
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ARI
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
ARI
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ARI
Publikacja raportu za 2019 rok.
ARI
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ARI
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
ARI
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ARI
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ARI
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2018 r.
ARI
Publikacja raportu za 2018 rok.
ARI
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ARI
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ARI
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany uchwały nr 14 ZWZ z 29 czerwca 2018 oraz zmiany statutu.
ARI
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ARI
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ARI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
ARI
Publikacja raportu za 2017 rok.
ARI
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ARI
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ARI
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ARI
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ARI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
ARI
Publikacja raportu za 2016 rok.
ARI
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ARI
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ARI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
ARI
Dzień pierwszego notowania na NC 2.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ARI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ARI
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu i in.
ARI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
ARI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
ARI
Publikacja raportu za 2014 rok.
ARI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ARI
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ARI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ARI
NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.
ARI
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
ARI
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ARI
Publikacja raportu za 2013 rok.
ARI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ARI
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ARI
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ARI
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawiązanie spółki akcyjnej oraz na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych, upoważnienia RN do ustalenia tekstu jednolitego statutu i zmiany statutu.
ARI
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ARI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.
ARI
Publikacja raportu za 2012 rok.
ARI
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ARI
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ARI
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ARI
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
ARI
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ARI
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek