00:28 | GMT: 22:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
ARRINERA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ARRINERA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ARRINERA
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ARRINERA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ARRINERA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ARRINERA
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ARRINERA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ARRINERA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ARRINERA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ARRINERA
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
ARRINERA
Publikacja raportu za 2017 rok.
ARRINERA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ARRINERA
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ARRINERA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ARRINERA
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ARRINERA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ARRINERA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ARRINERA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ARRINERA
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ARRINERA
Zawieszenie emisji akcji serii H.
ARRINERA
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w transzy otwartej.
ARRINERA
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w transzy dużych inwestorów.
ARRINERA
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii H w transzy dużych inwestorów i w transzy otwartej.
ARRINERA
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii H.
ARRINERA
Początek budowy księgi popytu na akcje serii H.
ARRINERA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ARRINERA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w drodze oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz zmiany statutu.
ARRINERA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ARRINERA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ARRINERA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ARRINERA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ARRINERA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ARRINERA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ARRINERA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ARRINERA
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
ARRINERA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ARRINERA
Publikacja raportu za 2014 rok.
ARRINERA
Początek notowań spółki CYG (CYG) pod nazwą ARRINERA (ARX), w związku ze zmianą firmy.
ARRINERA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 rok.
ARRINERA
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wprowadzenia akcji serii G i H do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ARRINERA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ARRINERA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ARRINERA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ARRINERA
Publikacja raportu za 2013 rok.
ARRINERA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ARRINERA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ARRINERA
Początek notowań spółki ABEONET (ABO) pod nazwą CYG (CYG) w związku ze zmianą firmy.
ARRINERA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ARRINERA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty / podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, zgody na skup akcji własnych, emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany firmy spółki i in.
ARRINERA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ARRINERA
Publikacja raportu za 2012 rok.
ARRINERA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ARRINERA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ARRINERA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
ARRINERA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ARRINERA
NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na NC oraz dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E.
ARRINERA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ARRINERA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 13 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
ARRINERA
Publikacja raportu za 2011 rok.
ARRINERA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ARRINERA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ARRINERA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ARRINERA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek