19:36 | GMT: 17:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
AUTOSPA

Data
Spółka
Wydarzenie
AUTOSPA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
AUTOSPA
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
AUTOSPA
Publikacja raportu za 2019 rok.
AUTOSPA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
AUTOSPA
NWZA ws. połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka komandytowo-akcyjna oraz Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 Spółka komandytowo-akcyjna.
AUTOSPA
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
AUTOSPA
NWZA ws. połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
AUTOSPA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
AUTOSPA
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
AUTOSPA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
AUTOSPA
Publikacja raportu za 2018 rok.
AUTOSPA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
AUTOSPA
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
AUTOSPA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
AUTOSPA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
AUTOSPA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
AUTOSPA
Publikacja raportu za 2017 rok.
AUTOSPA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
AUTOSPA
Dzień pierwszego notowania na NC 83.334 akcji zwykłych na okaziciela serii N3.
AUTOSPA
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
AUTOSPA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
AUTOSPA
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
AUTOSPA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
AUTOSPA
Publikacja raportu za 2016 rok.
AUTOSPA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
AUTOSPA
Dzień pierwszego notowania na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, ,N1, N2, O i P.
AUTOSPA
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
AUTOSPA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
AUTOSPA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
AUTOSPA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
AUTOSPA
Publikacja raportu za 2015 rok.
AUTOSPA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
AUTOSPA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P z wyłączeniem prawa poboru akcji serii P oraz zmiany statutu.
AUTOSPA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
AUTOSPA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
AUTOSPA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
AUTOSPA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
AUTOSPA
Publikacja raportu za 2014 rok.
AUTOSPA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
AUTOSPA
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii O nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
AUTOSPA
Początek zapisów na akcje serii O nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
AUTOSPA
Przydział akcji serii O objętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
AUTOSPA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
AUTOSPA
Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii O w wykonaniu prawa poboru.
AUTOSPA
Początek przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii O w wykonaniu prawa poboru.
AUTOSPA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii O.
AUTOSPA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
AUTOSPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
AUTOSPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
AUTOSPA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
AUTOSPA
Publikacja raportu za 2013 rok.
AUTOSPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
AUTOSPA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
AUTOSPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
AUTOSPA
NWZA ws. m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, D1, D2 oraz D3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, N1, N2 oraz N3 z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów, wyrażenia zgody na dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2 oraz N3 do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
AUTOSPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
AUTOSPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
AUTOSPA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
AUTOSPA
Publikacja raportu za 2012 rok.
AUTOSPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
AUTOSPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
AUTOSPA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
AUTOSPA
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
AUTOSPA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
AUTOSPA
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
AUTOSPA
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
AUTOSPA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
AUTOSPA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
AUTOSPA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek