16:12 | GMT: 14:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ARCTIC

Data
Spółka
Wydarzenie
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ARCTIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ARCTIC
NWZA ws. wyrażenia zgody na zmianę zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych spółki.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ARCTIC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ARCTIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ARCTIC
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ARCTIC
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
ARCTIC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
ARCTIC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
ARCTIC
ZWZA ws. m.in. ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz pokrycia straty netto za rok 2017.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ARCTIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ARCTIC
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ARCTIC
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ARCTIC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ARCTIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ARCTIC
NWZA ws. powołania członków RN, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN oraz zmian w statucie.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ARCTIC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych spółki.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ARCTIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ARCTIC
NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania RN na nową, wspólną kadencję.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ARCTIC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ARCTIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ARCTIC
NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członka RN oraz zmian w składzie RN.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ARCTIC
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ARCTIC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.884.283 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ARCTIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ARCTIC
NWZA ws. powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ARCTIC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ARCTIC
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, pozbawienia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych, udzielenia zgody na przeprowadzenie transakcji oraz zmiany statutu.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ARCTIC
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
ARCTIC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
ARCTIC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
ARCTIC
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011, obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ARCTIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ARCTIC
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ARCTIC
WZA
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
ARCTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek