12:24 | GMT: 10:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ATENDE

Data
Spółka
Wydarzenie
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ATENDE
Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATENDE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATENDE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATENDE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ATENDE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ATENDE
Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATENDE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATENDE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATENDE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ATENDE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ATENDE
Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATENDE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATENDE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATENDE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ATENDE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ATENDE
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
ATENDE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
ATENDE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
ATENDE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ATENDE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ATENDE
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
ATENDE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
ATENDE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ATENDE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
ATENDE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ATENDE
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
ATENDE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
ATENDE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ATENDE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ATENDE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ATENDE
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
ATENDE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
ATENDE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
ATENDE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ATENDE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ATENDE
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
ATENDE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
ATENDE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
ATENDE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ATENDE
Początek notowań spółki ATMSI (ASI) pod nazwą ATENDE (ATD), w związku ze zmianą firmy.
ATENDE
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ATENDE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ATENDE
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
ATENDE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
ATENDE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
ATENDE
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 oraz przeznaczeniu niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.
ATENDE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-informatyka i WIG-Poland.
ATENDE
Debiut spółki na GPW.


«Powrót do terminarza spółek