20:37 | GMT: 18:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ATONHT

Data
Spółka
Wydarzenie
ATONHT
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ATONHT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
ATONHT
Publikacja raportu za 2019 rok.
ATONHT
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ATONHT
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku / pokrycia straty osiągniętego w 2018 r. oraz dalszego istnienia spółki.
ATONHT
Publikacja raportu za 2018 rok.
ATONHT
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ATONHT
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty osiągniętej w 2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
ATONHT
Publikacja raportu za 2017 rok.
ATONHT
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ATONHT
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku / pokrycia straty osiągniętego w 2016 r.
ATONHT
Publikacja raportu za 2016 rok.
ATONHT
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ATONHT
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
ATONHT
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ATONHT
NWZA ws. odwołania członków RN oraz zmiany statutu.
ATONHT
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ATONHT
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku / pokrycia straty osiągniętego w 2015 r. oraz dalszego istnienia spółki.
ATONHT
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za 2015 rok.
ATONHT
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ATONHT
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku / pokrycia straty osiągniętego w 2014 r. oraz dalszego istnienia spółki.
ATONHT
Publikacja raportu za 2014 rok.
ATONHT
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ATONHT
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za 2013 r., udzielenia absolutorium członom RN i zarządu oraz dalszego istnienia spółki.
ATONHT
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za 2013 rok.
ATONHT
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ATONHT
ZWZA ws. przedstawienia i rozpatrzenia sprawozdań RN za 2012r, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego z działalności w 2012r, przeznaczenia zysku (pokrycia straty) osiągniętego w 2012r., udzielenia członkom RN i zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012r, zmian w składzie RN.
ATONHT
Publikacja raportu za 2012 rok.
ATONHT
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ATONHT
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
ATONHT
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ATONHT
Pierwszy dzień notowań na NC 1.000.000 akcji serii F, 702.056 akcji serii G i 1.500.000 akcji serii I.
ATONHT
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ATONHT
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok 2011.
ATONHT
Publikacja raportu za 2011 rok.
ATONHT
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ATONHT
NWZA ws. zmian w składzie RN, zgody na dopuszczenie akcji serii B, C, D oraz E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i in.
ATONHT
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ATONHT
WZA
ATONHT
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ATONHT
Publikacja raportu za 2010 rok.
ATONHT
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
ATONHT
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ATONHT
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.


«Powrót do terminarza spółek