05:42 | GMT: 04:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ATREM

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ATREM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ATREM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ATREM
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
ATREM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
ATREM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
ATREM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ATREM
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
ATREM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
ATREM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
ATREM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ATREM
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
ATREM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
ATREM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
ATREM
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ATREM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym 2012.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ATREM
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ATREM
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz zmiany statutu.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
ATREM
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ATREM
WZA
ATREM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ATREM
NWZA ws. połączenia Atrem SA i Dom-Mar sp. z o.o. oraz zmiany celu emisyjnego.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
ATREM
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.


«Powrót do terminarza spółek