02:36 | GMT: 00:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GRUPAAZOTY

Data
Spółka
Wydarzenie
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
GRUPAAZOTY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
GRUPAAZOTY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
GRUPAAZOTY
NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A., wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę Grupa Azoty S.A. długoterminowych pożyczek pieniężnych.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
GRUPAAZOTY
NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
GRUPAAZOTY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
GRUPAAZOTY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
GRUPAAZOTY
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
GRUPAAZOTY
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
GRUPAAZOTY
Wypłata dywidendy 1,25 zł na akcję.
GRUPAAZOTY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,25 zł na akcję.
GRUPAAZOTY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,25 zł na akcję.
GRUPAAZOTY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
GRUPAAZOTY
NWZA ws. zmian statutu, uchwalenia "Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty S.A.", uchwalenia Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
GRUPAAZOTY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
GRUPAAZOTY
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz powołania przewodniczącego RN.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
GRUPAAZOTY
Wypłata dywidendy 0,79 zł na akcję.
GRUPAAZOTY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,79 zł na akcję.
GRUPAAZOTY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,79 zł na akcję.
GRUPAAZOTY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GRUPAAZOTY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
GRUPAAZOTY
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzeń członków RN.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
GRUPAAZOTY
Wypłata dywidendy 0,84 zł na akcję.
GRUPAAZOTY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję.
GRUPAAZOTY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.
GRUPAAZOTY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
GRUPAAZOTY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
GRUPAAZOTY
NWZA ws. zmian w składzie RN.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
GRUPAAZOTY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
GRUPAAZOTY
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
GRUPAAZOTY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
GRUPAAZOTY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
GRUPAAZOTY
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
GRUPAAZOTY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GRUPAAZOTY
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
GRUPAAZOTY
Początek notowań spółki AZOTYTARNOW (ATT) pod nazwą GRUPAAZOTY (ATT), w związku ze zmianą firmy.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
GRUPAAZOTY
NWZA ws. uzupełnienia składu RN IX kadencji.
GRUPAAZOTY
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
GRUPAAZOTY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
GRUPAAZOTY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
GRUPAAZOTY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
GRUPAAZOTY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
GRUPAAZOTY
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
GRUPAAZOTY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 35.080.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
GRUPAAZOTY
Ostatni dzień notowań na GPW 35.080.040 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
GRUPAAZOTY
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
GRUPAAZOTY
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Norica Holding.
GRUPAAZOTY
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
GRUPAAZOTY
Zmiana ceny na 45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Norica Holding.
GRUPAAZOTY
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 36 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Norica Holding.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
GRUPAAZOTY
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
GRUPAAZOTY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
GRUPAAZOTY
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
GRUPAAZOTY
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
GRUPAAZOTY
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółek zależnych oraz anulowania dotychczasowych uchwał w sprawie zbycia tych udziałów, zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków RN.
GRUPAAZOTY
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
GRUPAAZOTY
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
GRUPAAZOTY
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
GRUPAAZOTY
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii C.
GRUPAAZOTY
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii C.
GRUPAAZOTY
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
GRUPAAZOTY
WZA
GRUPAAZOTY
NWZA ws. zmian w statucie oraz ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków zarządu.
GRUPAAZOTY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
GRUPAAZOTY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
GRUPAAZOTY
NWZA ws. zmian w statucie.
GRUPAAZOTY
NWZA
GRUPAAZOTY
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.
GRUPAAZOTY
NWZA


«Powrót do terminarza spółek