01:25 | GMT: 23:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
AUXILIA

Data
Spółka
Wydarzenie
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
AUXILIA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
AUXILIA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
AUXILIA
Dzień pierwszego notowania na NC 2.345.589 akcji serii A, 271.764 akcji serii C, 67.942 akcji serii D, 339.706 akcji serii E.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
AUXILIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
AUXILIA
NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC części akcji serii A oraz dematerializację części akcji serii A.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
AUXILIA
NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC części akcji serii A, C, D, E oraz dematerializację części akcji serii A, C, D, E.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
AUXILIA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AUXILIA
NWZA ws. przyjęcia warunków emisji obligacji serii A, potwierdzenia emisji obligacji serii A, zatwierdzenia członka RN powołanego przez RN na podstawie § 16 ust. 6 statutu oraz zmiany statutu.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
AUXILIA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
AUXILIA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
AUXILIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
AUXILIA
Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 679.410 akcji zwykłych na okaziciela serii A.


«Powrót do terminarza spółek