22:26 | GMT: 20:26 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
BBINWEST

Data
Spółka
Wydarzenie
BBINWEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu III kwartał 2020 roku.
BBINWEST
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
BBINWEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
BBINWEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BBINWEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BBINWEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BBINWEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
BBINWEST
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
BBINWEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BBINWEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BBINWEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
BBINWEST
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BBINWEST
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BBINWEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok, udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyrażenia na zgody na sfinansowanie przez spółkę kosztów ubezpieczenia D&O.
BBINWEST
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BBINWEST
Publikacja raportu za 2017 rok.
BBINWEST
Dzień pierwszego notowania na NC 94.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BBINWEST
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BBINWEST
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BBINWEST
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
BBINWEST
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
BBINWEST
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
BBINWEST
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BBINWEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
BBINWEST
Publikacja raportu za 2016 rok.
BBINWEST
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BBINWEST
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BBINWEST
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BBINWEST
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BBINWEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
BBINWEST
Publikacja raportu za 2015 rok.
BBINWEST
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BBINWEST
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BBINWEST
Dzień pierwszego notowania na NC 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BBINWEST
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BBINWEST
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BBINWEST
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 20 ZWZ z dnia 25 czerwca 2014 roku.
BBINWEST
Publikacja raportu za 2014 rok.
BBINWEST
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BBINWEST
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BBINWEST
Pierwszy dzień notowań na NC 260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BBINWEST
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BBINWEST
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BBINWEST
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
BBINWEST
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
BBINWEST
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
BBINWEST
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BBINWEST
Publikacja raportu za 2013 rok.
BBINWEST
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BBINWEST
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BBINWEST
NWZA ws. widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, powołania i wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
BBINWEST
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BBINWEST
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BBINWEST
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
BBINWEST
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BBINWEST
Publikacja raportu za 2012 rok.
BBINWEST
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BBINWEST
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BBINWEST
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek