20:28 | GMT: 18:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BALTICINV

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
BALTICINV
NWZA ws. rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji oraz powołania likwidatora.
BALTICINV
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BALTICINV
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BALTICINV
Publikacja raportu za 2018 rok.
BALTICINV
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BALTICINV
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
BALTICINV
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BALTICINV
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BALTICINV
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
BALTICINV
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BALTICINV
Publikacja jednostkowego raportu za 2017 rok.
BALTICINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BALTICINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
BALTICINV
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
BALTICINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BALTICINV
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
BALTICINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
BALTICINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BALTICINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
BALTICINV
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
BALTICINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BALTICINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BALTICINV
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, z wyłączeniem prawa poboru oraz uzupełnienia składu RN.
BALTICINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
BALTICINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BALTICINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
BALTICINV
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
BALTICINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BALTICINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BALTICINV
Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
BALTICINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
BALTICINV
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii N do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BALTICINV
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela: 1.000.000 serii H, 500.000 serii I, 25.816.526 serii J, 9.517.440 serii K i 1.735.763 serii L.
BALTICINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
BALTICINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
BALTICINV
Pierwszy dzień notowań na NC 1.594.203 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
BALTICINV
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii M.
BALTICINV
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii M.
BALTICINV
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BALTICINV
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
BALTICINV
Publikacja raportu za 2013 rok.
BALTICINV
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BALTICINV
Początek notowań spółki INPOINT (IPT) pod nazwą BALTICINV (BCI) w związku ze zmianą firmy.
BALTICINV
NWZA ws. zmiany statutu.
BALTICINV
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BALTICINV
NWZA ws. powołania członków RN na kolejną kadencję, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, K i L, z wyłączeniem prawa poboru.
BALTICINV
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BALTICINV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z wyłączeniem prawa poboru.
BALTICINV
Publikacja raportu za 2012 rok.
BALTICINV
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BALTICINV
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BALTICINV
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BALTICINV
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BALTICINV
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
BALTICINV
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011.
BALTICINV
Publikacja raportu za 2011 rok.
BALTICINV
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BALTICINV
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
BALTICINV
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G.
BALTICINV
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
BALTICINV
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
BALTICINV
NWZA ws. zmiany treści uchwały nr 3 NWZ z 19 lipca 2011 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
BALTICINV
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
BALTICINV
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii G w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BALTICINV
WZA
BALTICINV
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BALTICINV
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek