01:29 | GMT: 23:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
BROADGATE

Data
Spółka
Wydarzenie
BROADGATE
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za 2019 rok.
BROADGATE
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BROADGATE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
BROADGATE
Publikacja raportu za 2018 rok.
BROADGATE
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BROADGATE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
BROADGATE
Publikacja raportu za 2017 rok.
BROADGATE
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BROADGATE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
BROADGATE
Publikacja raportu za 2016 rok.
BROADGATE
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BROADGATE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
BROADGATE
Publikacja raportu za 2015 rok.
BROADGATE
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BROADGATE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
BROADGATE
Publikacja raportu za 2014 rok.
BROADGATE
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BROADGATE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
BROADGATE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
BROADGATE
NWZA ws. powołania członków RN.
BROADGATE
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
BROADGATE
Publikacja raportu za 2013 rok.
BROADGATE
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BROADGATE
NWZA ws. podziału zysku za rok 2012, udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
BROADGATE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
BROADGATE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
BROADGATE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BROADGATE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
BROADGATE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BROADGATE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
BROADGATE
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
BROADGATE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BROADGATE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BROADGATE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
BROADGATE
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
BROADGATE
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BROADGATE
WZA
BROADGATE
Publikacja raportu za 2010 rok.
BROADGATE
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
BROADGATE
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
BROADGATE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BROADGATE
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
BROADGATE
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
BROADGATE
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek