13:51 | GMT: 11:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BUDIMEX

Data
Spółka
Wydarzenie
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BUDIMEX
Wypłata dywidendy 4,56 zł na akcję.
BUDIMEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,56 zł na akcję.
BUDIMEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,56 zł na akcję.
BUDIMEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BUDIMEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BUDIMEX
Wypłata dywidendy 6,30 zł na akcję.
BUDIMEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,30 zł na akcję.
BUDIMEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,30 zł na akcję.
BUDIMEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BUDIMEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BUDIMEX
Publikacja wybranych danych finansowych za I półrocze 2018 roku.
BUDIMEX
Wypłata dywidendy 17,61 zł na akcję.
BUDIMEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 17,61 zł na akcję.
BUDIMEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 17,61 zł na akcję.
BUDIMEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
BUDIMEX
Publikacja wybranych danych finansowych za 2017 rok.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BUDIMEX
Wypłata dywidendy 14,99 zł na akcję.
BUDIMEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 14,99 zł na akcję.
BUDIMEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 14,99 zł na akcję.
BUDIMEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BUDIMEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
BUDIMEX
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100 akcji serii A.
BUDIMEX
Wypłata dywidendy 8,14 zł na akcję.
BUDIMEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,14 zł na akcję.
BUDIMEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,14 zł na akcję.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BUDIMEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BUDIMEX
Wypłata dywidendy 6,11 zł na akcję.
BUDIMEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,11 zł na akcję.
BUDIMEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,11 zł na akcję.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BUDIMEX
ZWZA ws. podziału zysku za 2014 rok, pokrycia straty z lat ubiegłych, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BUDIMEX
Publikacja wybranych danych finansowych za I półrocze 2014 roku.
BUDIMEX
Wypłata dywidendy 11,85 na akcję.
BUDIMEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11,85 zł na akcję.
BUDIMEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 11,85 zł na akcję.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BUDIMEX
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz powołania członka RN.
BUDIMEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BUDIMEX
Wprowadzenie do obrotu na GPW 120 akcji serii A.
BUDIMEX
Wypłata dywidendy 4,39 zł na akcję.
BUDIMEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,39 zł na akcję.
BUDIMEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,39 zł na akcję.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BUDIMEX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku za 2012 rok.
BUDIMEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BUDIMEX
Wypłata dywidendy 10,97 zł na akcję.
BUDIMEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,97 zł na akcję.
BUDIMEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,97 zł na akcję.
BUDIMEX
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BUDIMEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BUDIMEX
Wypłata dywidendy 9,08 zł na akcję.
BUDIMEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,08 zł na akcję.
BUDIMEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,80 zł na akcję.
BUDIMEX
WZA
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
BUDIMEX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek