11:02 | GMT: 09:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BEDZIN

Data
Spółka
Wydarzenie
BEDZIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BEDZIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BEDZIN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
BEDZIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BEDZIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BEDZIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BEDZIN
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN w związku z wyborem RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wyboru członków RN oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, wyboru członków RN na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. (wybór uzupełniający).
BEDZIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BEDZIN
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2018.
BEDZIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BEDZIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BEDZIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BEDZIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BEDZIN
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2017.
BEDZIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BEDZIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BEDZIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BEDZIN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2017 roku.
BEDZIN
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2016.
BEDZIN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2017 roku.
BEDZIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BEDZIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BEDZIN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2016 roku.
BEDZIN
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2015.
BEDZIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BEDZIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BEDZIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BEDZIN
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
BEDZIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BEDZIN
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2014, prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz zniesienia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
BEDZIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BEDZIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BEDZIN
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BEDZIN
NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.
BEDZIN
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
BEDZIN
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
BEDZIN
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
BEDZIN
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BEDZIN
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 21,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PU Utech Sp. z o.o. oraz Energoutech 2 Sp. z o.o.
BEDZIN
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 21,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PU Utech Sp. z o.o. oraz Energoutech 2 Sp. z o.o.
BEDZIN
Publikacja raportu za 2013 rok.
BEDZIN
NWZA ws. zmian w składzie RN, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
BEDZIN
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
BEDZIN
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BEDZIN
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BEDZIN
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
BEDZIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012 oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.
BEDZIN
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BEDZIN
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
BEDZIN
Publikacja raportu za 2012 rok.
BEDZIN
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BEDZIN
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
BEDZIN
Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję.
BEDZIN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
BEDZIN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję.
BEDZIN
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011 i przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
BEDZIN
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BEDZIN
Publikacja raportu za 2011 rok.
BEDZIN
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-energia.
BEDZIN
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BEDZIN
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
BEDZIN
Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję.
BEDZIN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
BEDZIN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję.
BEDZIN
WZA
BEDZIN
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
BEDZIN
Publikacja raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek