20:09 | GMT: 18:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BIOERG

Data
Spółka
Wydarzenie
BIOERG
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BIOERG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty rok obrotowy 2019.
BIOERG
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za 2019 rok.
BIOERG
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BIOERG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
BIOERG
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za 2018 rok.
BIOERG
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BIOERG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
BIOERG
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za 2017 rok.
BIOERG
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BIOERG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
BIOERG
Publikacja raportu za 2016 rok.
BIOERG
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BIOERG
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych, a także zapisów dodatkowych.
BIOERG
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BIOERG
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych, a także zapisów dodatkowych.
BIOERG
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
BIOERG
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej, zmiany siedziby spółki, zmiany nazwy spółki, zmiany statutu oraz zmiany składu RN.
BIOERG
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BIOERG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
BIOERG
Publikacja raportu za 2015 rok.
BIOERG
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BIOERG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
BIOERG
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za 2014 rok.
BIOERG
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BIOERG
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, wyboru członków RN oraz zmiany statutu.
BIOERG
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za 2013 rok.
BIOERG
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BIOERG
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
BIOERG
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za 2012 rok.
BIOERG
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BIOERG
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
BIOERG
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za 2011 rok.
BIOERG
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BIOERG
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BIOERG
WZA
BIOERG
Publikacja raportu za 2010 rok.
BIOERG
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
BIOERG
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BIOERG
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek