16:58 | GMT: 15:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
BGZBNPP

Data
Spółka
Wydarzenie
BGZBNPP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BGZBNPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BGZBNPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BGZBNPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BGZBNPP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BGZBNPP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BGZBNPP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
BGZBNPP
NWZA ws. zmian w statucie oraz określenia maksymalnego stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia.
BGZBNPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BGZBNPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BGZBNPP
NWZA ws. podziału Raiffeisen Bank Polska S.A., zmiany statutu, zmiany uchwały ZWZ z 30 czerwca 2016 w sprawie ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia i przyjęcia polityki wynagradzania członków RN, zmiany uchwały nr 62 ZWZ z 30 czerwca 2016 w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków RN banku BGŻ BNP Paribas S.A.
BGZBNPP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
BGZBNPP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
BGZBNPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BGZBNPP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BGZBNPP
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmiany w składzie RN, ustalenia i przyjęcia polityki wynagradzania członków RN oraz zmiany w statucie.
BGZBNPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BGZBNPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BGZBNPP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
BGZBNPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BGZBNPP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BGZBNPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BGZBNPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
BGZBNPP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015.
BGZBNPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BGZBNPP
NWZA ws. połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.
BGZBNPP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BGZBNPP
NWZA ws. zmian Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
BGZBNPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BGZBNPP
NWZA ws. zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, zmiany uchwały nr 24 NWZA w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków RN z dnia 10 stycznia 2005 r.
BGZBNPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BGZBNPP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014r.
BGZBNPP
Początek notowań spółki BGZ (BGZ) pod nazwą BGZBNPP (BGZ), w związku ze zmianą firmy.
BGZBNPP
Wznowienie obrotu akcjami spółki. Wprowadzenie do obrotu na GPW 28.099.554 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
BGZBNPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BGZBNPP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BGZBNPP
NWZA ws. m.in. połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
BGZBNPP
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
BGZBNPP
NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany uchwały Nr 24 WZA z dnia 10 stycznia 2005 r.
BGZBNPP
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 80,47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BNP PARIBAS SA.
BGZBNPP
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 80,47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BNP PARIBAS SA.
BGZBNPP
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BGZBNPP
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, połączenia z Rabobank Polska S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
BGZBNPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BGZBNPP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BGZBNPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BGZBNPP
NWZA ws. zmian w statucie.
BGZBNPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BGZBNPP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
BGZBNPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BGZBNPP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
BGZBNPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BGZBNPP
NWZA ws. uchylenia uchwał od 4 do 16 NWZA z 21 lipca 2011, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN i in.
BGZBNPP
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40, WIG, WIG-banki oraz WIG-Poland.
BGZBNPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BGZBNPP
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 72,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Co"peratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. i Rabobank International Holding B.V.
BGZBNPP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, jednocześnie opuszczając skład indeksu sWIG80.
BGZBNPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BGZBNPP
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 72,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Co"peratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. i Rabobank International Holding B.V.
BGZBNPP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BGZBNPP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland i WIG-Banki.
BGZBNPP
Debiut spółki na GPW.
BGZBNPP
Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
BGZBNPP
Początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
BGZBNPP
Zakończenie (do godz. 13:00) budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
BGZBNPP
Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
BGZBNPP
Początek przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
BGZBNPP
Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek