13:17 | GMT: 11:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
HANDLOWY

Data
Spółka
Wydarzenie
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
HANDLOWY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy MSSF nr 9 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
HANDLOWY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
HANDLOWY
Publikacja wstępnych skonsolidowanych wyników za 2019 rok.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
HANDLOWY
NWZA ws. zmian w składzie RN, przyjęcia zmienionej polityki oceny kwalifikacji członków RN oraz zmiany statutu.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
HANDLOWY
Wypłata dywidendy 3,74 zł na akcję.
HANDLOWY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,74 zł na akcję.
HANDLOWY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,74 zł na akcję.
HANDLOWY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
HANDLOWY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
HANDLOWY
Wypłata dywidendy 4,11 zł na akcję.
HANDLOWY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,11 zł na akcję.
HANDLOWY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,11 zł na akcję.
HANDLOWY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
HANDLOWY
Publikacja wstępnych skonsolidowanych wyników za 2017 rok.
HANDLOWY
NWZA ws. zmian w składzie RN i powołania na wspólną kadencję, zmiany polityki oceny kwalifikacji członków RN oraz zmiany statutu.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
HANDLOWY
Wypłata dywidendy 4,53 zł na akcję.
HANDLOWY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,53 zł na akcję.
HANDLOWY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,53 zł na akcję.
HANDLOWY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 r.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
HANDLOWY
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
HANDLOWY
Wypłata dywidendy 4,68 zł na akcję.
HANDLOWY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,68 zł na akcję.
HANDLOWY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,68 zł na akcję.
HANDLOWY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 r. oraz określenia maksymalnego stosunku składników stałych łącznego wynagrodzenia do składników zmiennych wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
HANDLOWY
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG30.
HANDLOWY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
HANDLOWY
Wypłata dywidendy 7,43 zł na akcję.
HANDLOWY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,43 zł na akcję.
HANDLOWY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,43 zł na akcję.
HANDLOWY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r. oraz przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych skierowanych do udziałowców.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
HANDLOWY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
HANDLOWY
Wypłata dywidendy 7,15 zł na akcję.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
HANDLOWY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,15 zł na akcję.
HANDLOWY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,15 zł na akcję.
HANDLOWY
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
HANDLOWY
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
HANDLOWY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
HANDLOWY
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
HANDLOWY
Wypłata dywidendy 5,79 zł na akcję.
HANDLOWY
Publikacja szacunków wyników finansowych za II kwartał 2013 roku.
HANDLOWY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,79 zł na akcję.
HANDLOWY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,79 zł na akcję.
HANDLOWY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012r.
HANDLOWY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
HANDLOWY
Wypłata dywidendy 2,76 zł na akcję.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
HANDLOWY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,76 zł na akcję.
HANDLOWY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,76 zł na akcję.
HANDLOWY
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 r.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
HANDLOWY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
HANDLOWY
Publikacja wstępnych skonsolidowanych wyników za IV kwartał 2011 roku.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
HANDLOWY
NWZA ws. zmian w statucie, zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia oraz zmian w składzie RN.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2011 roku.
HANDLOWY
Wypłata dywidendy 5,72 zł na akcję.
HANDLOWY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,72 zł na akcję.
HANDLOWY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,72 zł na akcję.
HANDLOWY
WZA
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
HANDLOWY
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
HANDLOWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek