09:03 | GMT: 07:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BIOMAX

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
BIOMAX
Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
BIOMAX
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BIOMAX
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BIOMAX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
BIOMAX
Publikacja raportu za 2016 rok.
BIOMAX
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BIOMAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BIOMAX
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BIOMAX
Publikacja raportu za 2015 rok.
BIOMAX
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BIOMAX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
BIOMAX
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BIOMAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BIOMAX
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BIOMAX
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BIOMAX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
BIOMAX
Publikacja raportu za 2014 rok.
BIOMAX
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BIOMAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BIOMAX
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BIOMAX
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BIOMAX
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BIOMAX
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BIOMAX
Publikacja raportu za 2013 rok.
BIOMAX
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BIOMAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BIOMAX
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BIOMAX
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BIOMAX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
BIOMAX
Publikacja raportu za 2012 rok.
BIOMAX
Pierwszy dzień notowań na NC 6.160.000 akcji serii B, 33.000.000 akcji serii C, 1.400.000 akcji serii E.
BIOMAX
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BIOMAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BIOMAX
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BIOMAX
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BIOMAX
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
BIOMAX
Publikacja raportu za 2011 rok.
BIOMAX
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BIOMAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
BIOMAX
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BIOMAX
NWZA ws. upoważnienia zarządu do dokonania czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii B i C do obrotu na NC oraz zmian w składzie RN i zmian w statucie.
BIOMAX
Split akcji w stosunku 1:2.
BIOMAX
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BIOMAX
WZA
BIOMAX
Publikacja raportu za 2010 rok.
BIOMAX
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
BIOMAX
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BIOMAX
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek